Multiconsult Polska z nową umową ramową z PKP PLK

Multiconsult Polska z nową umową ramową z PKP PLK

Spółka Multiconsult Polska znalazła się w gronie firm, które na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe przygotują dokumentacje środowiskowe dla projektów kolejowych realizowanych do 2030 r. Umowa ramowa na prace środowiskowe została zawarta w maju 2022 r., a jej wartość to ponad 12 mln zł brutto.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego PKP PLK wyłoniły pięciu wykonawców, z którymi na okres 48 miesięcy zawarły umowę ramową. Na jej podstawie zarządca sieci kolejowej będzie rozpisywał postępowania przetargowe na realizację poszczególnych zadań – tzw. zamówienia cząstkowe.

Zakres prac wykonawców obejmuje przygotowanie Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia (KIP), raportów o oddziaływaniu na środowisko, raportów o oddziaływaniu na środowisko w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczych, dendrologicznych, analiz akustycznych i pomiarów hałasu oraz weryfikację takich analiz.

To już trzecia w historii współpracy Multiconsult Polska i PKP PLK umowa tego rodzaju. Pierwsza została zawarta w 2015 r., druga w 2018 r. W ich ramach zespół Multiconsult Polska opracował m.in. raport o oddziaływaniu na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na potrzeby modernizacji kilku linii kolejowych w woj. pomorskim w ramach tzw. Korytarza Kościerskiego oraz przygotował trzy Karty Informacyjne Przedsięwzięć dla przebudowy linii kolejowych w ciągu korytarza C-E 65 – tzw. LCS Tczew, LCS Bydgoszcz i LCS Inowrocław. Karty dotyczyły około 350 km linii. Przyrodnicy przeprowadzili także inwentaryzację przyrodniczą dla CMK na potrzeby dalszych dokumentacji projektowych i środowiskowych. Inwentaryzacja objęła obszary położone w województwie mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim i śląskim.