Bez wyboru ofert na opracowanie koncepcji projektowych podstacji 25kV dla KDP

Bez wyboru ofert na opracowanie koncepcji projektowych podstacji 25kV dla KDP

Spółka Centralny Port Komunikacyjny unieważniła postępowanie na opracowanie koncepcji projektowych podstacji trakcyjnych systemu 2×25 kV. Oferty były za wysokie.

W postępowaniu skutecznie złożyło oferty dwóch wykonawców:

  • Konsorcjum EGIS POLAND (Lider) oraz EGIS RAIL SA (Partner) – 31 843 519,20 zł brutto
    Konsorcjum  BIURO PROJEKTÓW „METROPROJEKT” (Lider) oraz ENPROM (Partner) – 28 868 100 zł brutto

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia łączną kwotę 11 070 000,00 zł brutto.

– W związku z faktem, że kwoty złożonych ofert znacząco odbiegają od kwoty przeznaczonej przez zamawiającego na realizację przedmiotu zamówienia oraz z uwagi na brak możliwości zwiększenia tej kwoty do najniższej ceny ze złożonych ofert, zamawiający unieważnia postępowanie – czytamy w uzasadnieniu

Przypomnijmy, że w ogłoszone 11 kwietnia 2022 r. postępowanie dotyczyło 13 podstacji trakcyjnych, z czego zamówienie podstawowe obejmowało 7 obiektów na planowanej linii dużych prędkości z Warszawy do Wrocławia przez Łódź (PT CPK, PT Dmosin, PT Pabianice, PT Kuźnica – Czajków, PT Dziadowa Kłoda, PT Ostrów Wielkopolski, PT Kromolice).

Zamówienia opcjonalne obejmowało kolejne 6 podstacji (PT Kruszczewo, PT Rybnik, PT Płoskie, PT Szczawno-Zdrój, PT Łomża, PT Pisz).

Zadaniem wykonawcy miało być także uzyskanie decyzji lokalizacyjnych, nabycie nieruchomości pod podstacje i uzyskanie warunków przyłączenia do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i linią kolejową.