Autoryzacja bezpieczeństwa dla CTL Maczki-Bór do 2026 r.

Autoryzacja bezpieczeństwa dla CTL Maczki-Bór do 2026 r.

Spółka CTL Maczki-Bór otrzymała nową autoryzacja bezpieczeństwa zarządcy kolejowego. Decyzja Prezesa UTK o autoryzacji bezpieczeństwa z 5 letnim terminem ważności do 16 kwietnia 2026 obejmuje zarządzanie liniami kolejowymi o znaczeniu miejscowym. Poprzednia wydana była w styczniu 2016 roku z terminem obowiązywania mijającym z dniem 16 kwietnia 2021.

– Otrzymanie Autoryzacji bezpieczeństwa na kolejne 5 lat zostało poprzedzone kilkumiesięczną pracą całego zespołu nad przygotowaniem, wdrożeniem i dostosowaniem dokumentacji do aktualnie obowiązujących wymogów i przepisów prawnych krajowych oraz UE w zakresie zarządzanej infrastruktury – powiedział Sławomir Rzepecki, Prezes Zarządu CTL Maczki-Bór S.A. – Wszystko to odbywało się w czasie pandemii i związanych z tym czasem pracy zdalnej, absencją chorobową pracowników czy spowodowaną ponadstandardową opieką nad dziećmi. To był trudny czas z którego wychodzimy z autoryzacją co jest miarą naszego profesjonalizmu, potencjału organizacyjnego i merytorycznego – dodaje Rzepecki.

Wydana przez Prezesa UTK decyzja jest dla CTL Maczki-Bór gwarancją bezpiecznego świadczenia wysokiej jakości usług udostępniania posiadanych linii kolejowych. Spółka posiada linie kolejowe w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Infrastruktura ta pozwala na komunikację kolejową z kopalniami węgla kamiennego, elektrowniami, hutami i innymi podmiotami przemysłowymi w regionie. Infrastruktura CTL Maczki-Bór S.A. posiada połączenia z torami innych zarządców kolejowych i właścicieli bocznic.