220 zł brutto podwyżki dla pracowników Kolei Mazowieckich

220 zł brutto podwyżki dla pracowników Kolei Mazowieckich

Zarząd Kolei Mazowieckich podpisał z działającymi w spółce organizacjami związkowymi porozumie dotyczące podwyżek. Wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie o 220 zł brutto.

Jak poinformowała  Donata Nowakowska, rzecznik prasowy Kolei Mazowieckich, od 1 lipca 2021 r. podwyżki wynagrodzeń dla pracowników spółki wzrosną o 220 zł brutto. Pracownicy zatrudnieni w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. otrzymają podwyżkę wynagrodzeń zasadniczych w kwocie 100 zł brutto.

– Wynagrodzenie z wyrównaniem zostanie wypłacone w październiku 2021 r. – zaznacza Nowakowska.

Początkowo strona społeczna oczekiwała podwyżki w wysokości 500 zł do uposażenia zasadniczego od 1 czerwca 2021 r.  a zarząd przewoźnika zaproponował wzrost wynagrodzeń minimalnych do 2240 zł dla osób, który uposażenie zasadnicze jest niższe od tej kwoty. Jak wyliczyła spółka, podwyżka ta dotyczyła by 1236 pracowników.

Podczas kolejnych spotkań, pracodawca zaproponował 150 zł do grupy od 1 lipca a strona związkowa zaproponowała 350 zł.

Podczas trzeciego spotkania, które odbyło się 8 lipca 2021 r., dyrektor Biura Spraw Pracowniczych w Kolejach Mazowieckich przedstawił propozycję pracodawcy – 180 zł średnio do uposażenia zasadniczego od 1 lipca. Strona społeczna przedstawiła swoje ostateczne stanowisko tj. 220 zł począwszy od 1 lipca 2021 r. na każdego zatrudnionego pracownika na dzień podpisania porozumienia. Ta propozycja została przedstawiona właścicielowi przewoźnika – Urzędowi Marszałkowskiego Województw Mazowieckiego.

Samorząd długo zwlekał z decyzją dotyczącą podwyżek, aż 24 sierpnia 2021 r. do Zarząd Województwa Mazowieckiego zaakceptował propozycje Kolei Mazowieckich dotyczących planowanych podwyżek płacowych.

Porozumienie pomiędzy pracodawcą a działającymi w spółce organizacjami związkowymi zostało podpisane 7 września 2021 r.

Przypomnijmy, że od 1  lipca 2021 r. wprowadzone zostały podwyżki wynagrodzeń dla pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe w kwocie średnio 350 zł w wynagrodzeniu zasadniczym.

Również od 1 lipca podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych grup zawodowych weszły w życie Kolejach Dolnośląskim. Wyniosły od od 200 do nawet 900 zł.

W spółce PKP Intercity, podczas spotkania organizacji związkowych z przedstawicielami zarządu przewoźnika, ustalono że pracownicy otrzymają dwie jednorazowe nagrody po 900 zł brutto wypłacone odpowiednio do 10 września i 10 grudnia 2021 r.

Podobne porozumienie zostało podpisane w PKP Cargo. Pracownicy zatrudnieni w centrali i zakładach spółki otrzymają jednorazową nagrodę w wysokości 500 zł brutto a kwota gratyfikacji z okazji Święta Kolejarza zwiększona zostanie o 800 zł.