ZUE wypłaci dywidendę za 2021 r.

ZUE wypłaci dywidendę za 2021 r.

Rada Nadzorcza spółki ZUE pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu dotyczący podział zysku za rok obrotowy 2021 r. Firma budowlana wypłaci ponad 3 mln zł dywidendy.

Zarząd ZUE rekomendowania przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021 w wysokości 12,141 mln zł w następujący sposób. Część zysku netto w kwocie 3,415 mln zł zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy co stanowi 0,15 zł na jedną akcję. Pozostała część zysku netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 8,726 mln zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.

W 2021 r. spółka ZUE niedosięgła dobre wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży dosięgały poziom 781,4 mln zł, EBIDTA wyniosła 26,73 mln zł. Natomiast zysk netto w 2021 roku w stosunku do poprzedniego roku zwiększył się prawie trzykrotnie, który wyniósł wówczas 4,4 mln zł. W 2020 r. zrezygnowało z wypłaty dywidendy i cały zysk przeznaczono na kapitał zapasowy.