Rekomendacja zarządu ZUE ws. podziału zysku za rok 2020

Rekomendacja zarządu ZUE ws. podziału zysku za rok 2020

Zarząd ZUE S.A. poinformował, że podjął uchwałę w sprawie rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020 w wysokości 4.361.675,04 zł w całości na kapitał zapasowy.

Wniosek Zarządu Spółki dotyczący rekomendowanego przeznaczenia zysku netto za 2020r. zostanie skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu zaopiniowania.

– Ostateczną decyzję w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZUE S.A – poinformowała spółka