PKP Intercity z umową na dzierżawę „Nurków”

PKP Intercity z umową na dzierżawę „Nurków”

PKP Intercity podpisało z czeską spółką České dráhy a.s.  umowę na dzierżawę 5 pięciu lokomotyw spalinowych z ogrzewaniem elektrycznym. Zamówienie zostało udzielone  trybie zamówienia z wolnej ręki.

Całkowita końcowa wartość umowy wyniosła 5 551 800 euro (około 25,7 mln zł).

Przypomnijmy, że w połowie października 2021 r. PKP Intercity ogłosiło przetarg na dzierżawę pięciu lokomotyw spalinowych z możliwością zasilania składów pociągów pasażerskich napięciem 3kV DC na okres 36 miesięcy z opcją w zakresie przedłużenia okresu dzierżawy dodatkowo o maksymalnie 12 miesięcy. Niestety w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

Mimo niepowodzenia z przetargiem PKP Intercity nadal było zainteresowany kontynuacją dzierżawy lokomotyw serii 754.