UTK: to zarządca infrastruktury odpowiada za rozkład jazdy

UTK: to zarządca infrastruktury odpowiada za rozkład jazdy

To zarządca, na podstawie otrzymanych wniosków o przydzielenie zdolności przepustowej opracowuje rozkład jazdy pociągów – poinformował „Kolejowy Portal” Tomasz Frankowski rzecznik Urzędu Transportu Kolejowego w odniesieniu do wypowiedzi wiceprezesa PKP PLK jakoby to przewoźnicy byli odpowiedzialni za chaos na kolei poprzez uruchomienie za dużej liczy pociągów.

Jak wyjaśnił Tomasz Frankowski, przepisy ustawy o transporcie kolejowym przewidują sytuację, w której, podczas konstrukcji rocznego rozkładu jazdy, popyt na zdolność przepustową nie może zostać zaspokojony zgodnie z potrzebami aplikantów – zarządca przeprowadza wówczas procedurę koordynacyjną. W przypadku gdy nie przyniesie ona pożądanych rezultatów – ogłasza przepełnienie infrastruktury kolejowej (art. 30 ust. 4 i 5 ustawy o transporcie kolejowym). Szczegóły takiej procedury koordynacyjnej zostały określone w Rozdziale 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej, zgodnie z którym to zarządca jest zobowiązany opracować projekt rozkładu jazdy i przedstawić go aplikantom.

Przepisy dopuszczają możliwość nieprzyjęcia przez zarządcę uwag i propozycji zmian do tego projektu, zgłoszonych przed aplikanta – zaznacza rzecznik UTK

Frankowski dodał, że rozporządzenie określa również zasady postępowania w przypadku zmiany rozkładu jazdy (Rozdział 6).

Zgodnie z tymi przepisami, opracowanie projektu zmiany rozkładu jazdy pociągów obejmuje przygotowanie propozycji zmian przydzielonych tras pociągów koniecznych w związku ze zmianą parametrów infrastruktury kolejowej. Po opracowaniu projektu zmiany rozkładu jazdy przez zarządcę, aplikant może zgłosić uwagi lub zaproponować zmiany w stosunku do opracowanego projektu – w zakresie, w jakim nie spełnia on oczekiwań ujętych w złożonych przez aplikanta wnioskach. W przypadku gdy zarządca nie może w pełni uwzględnić uwag lub zrealizować zaproponowanych zmian, przygotowuje on projekt rozkładu jazdy pociągów maksymalnie uwzględniający uwagi aplikanta oraz powiadamia o tym aplikanta – tłumaczy Tomasz Frankowski.

Jak przyznał, z przepisów ustawy o transporcie kolejowym i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej wynika, że rolą zarządcy jest opracowanie rozkładu jazdy lub jego zmiany i w drodze koordynacji rozwiązanie wszystkich kolizji.

Przypomnijmy, podczas wtorkowego spotkania z dziennikarzami, wiceprezes PKP Polskie Linie Kolejowe powiedział, że to niekompetencja władz i przedstawicieli spółek samorządowych doprowadziła do sytuacji, która miała miejsce w poniedziałek i wtorek, kiedy to pociągi miały duże opóźnienia.

Nasze doświadczenie zawodowe wykazało nam zwrócić uwagę przedstawicielom przewoźników, iż liczba pociągów, które zostały zaproponowane jest zbyt wygórowana i może spowodować pewne perturbacje w ruchu pociągów. Niestety niekompetencja spółek samorządowych, ich upór i brak odpowiedzi na nasze sugestie doprowadziły do sytuacji, z którą zmierzyliśmy się w poniedziałek i wtorek – powiedział wiceprezes PKP PLK.

Z takim oskarżenie nie zgodzili się przedstawiciele Kolei Mazowieckich i SKM Warszawa, którzy podkreślili, że to nie przewoźnicy układają sobie sami rozkład jazdy pociągów.