Seluch Polska wykona P3-2 SA134-021

Seluch Polska wykona P3-2 SA134-021

Lubuski Zakład Polregio rozstrzygnął postępowanie na wykonanie przeglądu okresowego P3-2 spalinowego zespołu trakcyjnego SA134-021.

Na sfinansowanie zamówienia przewoźnik zamierzał przeznaczyć 1 559 000 mln zł brutto.

Przedmiotem zamówienia było  wykonanie przeglądu okresowego trzeciego poziomu utrzymania (P3-2) spalinowego zespołu trakcyjnego SA134-021, z wyłączeniem przekładni głównych, jednego silnika spalinowego i osuszaczy zgodnie z Dokumentacją Systemu Utrzymania (DSU) i Dokumentacją Techniczno-Ruchową (DTR) dla pojazdu serii SA134 typu 219Md Mińsk-2.

Jak zaznacz Polregio  przedmiot zamówienia musi być realizowany z zachowaniem standardów w zakresie jakości, niezawodności i bezpieczeństwa technicznego, zgodnymi ze standardami ISO lub równoważnymi w zakresie kolejnictwa.  

Termin realizacji zamówienia wynosi 30 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania pojazdu wykonawcy.

SA134-021 to dwuczłonowy spalinowy zespól trakcyjnych wyprodukowany dla województwa lubuskiego przez ZNTK „Mińsk Mazowiecki” w ramach podpisanej w październiku 2010 r. umowy. Pojazd wszedł do eksploatacji pod koniec marca 2011 r.