PNUIK Kraków zmodernizuje perony w Nowym Targu i Poroninie

PNUIK Kraków zmodernizuje perony w Nowym Targu i Poroninie

Po przeprowadzonej aukcji elektronicznej, PKP Polskie Linie Kolejowe wybrały wykonawcę modernizacji peronu nr 1 w Nowym Targu oraz peronu nr 1 w Poroninie. Prace wykona Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie.

Przypomnijmy, że na sfinansowanie zamówienia zarządca infrastruktury zamierzał przeznaczyć 13 407 000 zł brutto. W postępowaniu wpłynęły trzy oferty w wysokości od 17 231 598,46 zł do 33 240 757,92 zł.

Po przeprowadzeniu aukcji, kwoty mocno się zmniejszyły. Ostatecznie, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę PNUIK Kraków. Spółka z Grupy Kapitałowej PLK zaproponowała kwotę 14 731 598,46 brutto.

Warto dodać, że po aukcji mocno swoje początkowe oczekiwania zmniejszyła spółka ZUE, która zmniejszyła ofertę z 33,24 mln zł 14,738 mln zł brutto.

W ramach zamówienia na stacji Nowy Targ i Poronin powstaną perony o wysokości 0,76m od główki szyny, długości 200 m i szerokości peronu 4 m. W przypadku ograniczeń wynikających z uwarunkowań terenowych i geodezyjnych minimalna szerokość peronu jednokrawędziowego wyniesie 2,6 m.

Perony wyposażone będę w wiaty, ławki, poręcze do odpoczynku na stojąco, kosze na śmieci oraz tablice i gabloty informacyjne. Obiekty będą dostosowane do potrzeb obsługi osób o ograniczonej możliwości poruszania.

Co ważne przebudowany peron nr 1 w stacji Nowy Targ będzie dostosowany wysokością do wybudowanej już kładki.

Jeśli PKP Polskie Linie Kolejowe zdecydują się zwiększyć budżet to wybrany wykonawca przebuduje perony w ciągu 11 miesięcy od dnia podpisania umowy.