Spór zbiorowy w PKP Cargo

Spór zbiorowy w PKP Cargo

Wobec niespełnienia przez zarząd PKP Cargo żądania wdrożenia podwyżki od 1 października 2023 r.,  osiem organizacji związkowych, które podpisały się pod protokołem rozbieżności, wszczęło spór zbiorowy.

PKP Cargo poinformowało, że 12 grudnia 2023 r., doszło do kolejnego spotkania z przedstawicielami pozostałymi Organizacjami Związkowymi: Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce, Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych, Międzyzakładowy Związek Zawodowy Rewidentów Taboru, Związek Zawodowy Pracowników Warsztatowych, Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP, Związek Zawodowy Dyspozytorów PKP, Związek Zawodowy Administracji PKP, Międzyzakładowa Komisja Związkowa Związku Zawodowego „Kontra”,  będącymi stroną Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników zatrudnionych przez Zakłady przewoźnika. W tracie dyskusjo wyjaśnione zostały wątpliwości w sprawie żądania związków zawodowych w sprawie przyznania pracownikom podwyżki wynagrodzenia z dniem 1 października 2023r.

Szacowany przez PKP Cargo koszt podwyżek w 2023 r. zgodnie z żądaniem Organizacji Związkowych wyniósłby około 40 mln zł – poinformował przewoźnik.

Przypomnijmy, że 5 grudnia 2023 r PKP Cargo poinformowało w komunikacie giełdowym o podpisaniu z trzema organizacjami związkowymi ( Sekcja Zawodowa NSZZ „Solidarność” Grupy PKP, Federacja ZZK i „Solidarność 80”) porozumienia, które zakłada przyznanie pracownikom podwyżki wynagrodzenia z dniem 1 stycznia 2024 roku. W ocenie pozostałych związków zawodowych , decyzja ta zamknęła drogę pracownikom do uzyskania podwyżek w nadchodzącym 2024 roku. Przedstawiciele ośmiu organizacji związkowych skierowało do pracowników PKP Cargo list otwarty

Swój list do pracowników przewoźnika skierowali także związkowcy, którzy zgodzili na propozycję zarządu PKP Cargo.