Będą podwyżki dla pracowników PKP Cargo ale to nie koniec sporu

Będą podwyżki dla pracowników PKP Cargo ale to nie koniec sporu

PKP Cargo poinformowało w komunikacie giełdowym o podpisaniu porozumienia z organizacjami związkowymi, zrzeszającymi ponad połowę załogi przewoźnika. Porozumienie zakłada przyznanie pracownikom podwyżki wynagrodzenia z dniem 1 stycznia 2024 roku. Niestety, spółka pominęła informację o podpisaniu także protokołu rozbieżności.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem, z dniem 1 stycznia 2024 r. zostanie wdrożona podwyżka wynagrodzeń dla pracowników PKP Cargo wynagradzanych według ZUZP wliczanych do stanu zatrudnienia na dzień 1 stycznia 2024r. zostaną przyznane środki na podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 430,00 zł średnio na jednego zatrudnionego (w przeliczeniu na pełen etat).

Indywidualna podwyżka wynagrodzenia zasadniczego nie może być niższa niż 400 zł i wyższa niż 450 zł.

Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy wysokość podwyżki będzie ustalona z zachowaniem zasady proporcjonalności.

Pod takim porozumieniem podpisały się trzy organizacje związkowe, Sekcja Zawodowa NSZZ „Solidarność” Grupy PKP, Federacja ZZK i „Solidarność 80”.

W trakcie spotkania przedstawiciele pozostałych ośmiu organizacji związkowych przedstawili wspólnie uzgodnione stanowisko, dotyczące wdrożenia podwyżki w kwocie 500 zł od 1 grudnia 2023 r. Z taka propozycja nie zgodził się zarząd PKP Cargo.

W związku z nieosiągniętym porozumieniem Strony oświadczyły, że zakończyły negocjacje w ramach dialogu społecznego i podpisały protokół rozbieżności.

Szacowany przez Spółkę koszt podwyżek wyniesie około 170 mln zł.