Związkowcy skierowali list otwarty do pracowników PKP Cargo

Związkowcy skierowali list otwarty do pracowników PKP Cargo

W piątek, 1 grudnia 2023 r.  PKP Cargo poinformowało o podpisaniu porozumienia ze związkami zawodowymi zrzeszającymi ponad połowę załogi przewoźnika dotyczącego wdrożenia podwyżek. W ocenie pozostałych organizacji, decyzja ta zamknęła drogę pracownikom do uzyskania podwyżek w nadchodzącym 2024 roku.

List otwarty do pracowników PKP Cargo publikujemy w całości.

Koleżanki i Koledzy Pracownicy PKP CARGO S.A.

Wielu z Was jest zdezorientowana sytuacją jaka wytworzyła się w czasie i po spotkaniu negocjacyjnym w sprawie podwyżki płac w dniu 1 grudnia 2023 r., dlatego przekazuję kilka informacji wyjaśniających sprawę.

W dniu 1.12.2023 r. Zarząd PKP CARGO S.A. zawarł porozumienie z trzema Związkami Zawodowymi (NSZZ Solidarność, Federacją ZZ Kolejarzy i Solidarność 80) dotyczące wdrożenia od 1.01.2024 r. podwyżki dla pracowników Spółki w wysokości średnio 430 zł co zdaniem Zarządu będzie kosztowało Spółkę 170 mln zł.

W raporcie bieżącym opublikowanym na giełdzie zawarto nieprawdę, jakoby porozumienie kończyło prowadzone negocjacje płacowe z uwagi na to, że osiem Związków Zawodowych (Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce, Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych, MZZ Rewidentów Taboru, MOZ ZZ Kontra, Związek Zawodowy Dyspozytorów PKP, Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP, Związek Zawodowy Administracji PKP, Związek Zawodowy Pracowników Warsztatowych) nie przystąpiły do porozumienia kończąc dialog Protokołem Rozbieżności i jednocześnie wystąpiły z żądaniem płacowym w trybie Ustawy o Rozwiązywaniu Sporów Zbiorowych i jeżeli do 6 grudnia Zarząd Spółki nie spełni żądania, to zafunkcjonuje Spór Zbiorowy, którego przedmiotem jest żądanie podwyżki płac w wysokości 400 zł dla wszystkich pracowników PKP CARGO S.A. od 1 października 2023 r.

Działaniem Zarządu Spółka będzie musiała uruchomić podwyżki płac dla wszystkich pracowników od 1 stycznia 2024 roku i jednocześnie będzie miała spór zbiorowy na tle płacowym.

Zgodnie z Paktem Gwarancji Pracowniczych Związki Zawodowe i Zarząd Spółki mają obowiązek podjęcia do lipca każdego roku negocjacje w sprawie podwyżek wynagrodzeń. Zgodnie z ustaleniami Porozumienia z 24 stycznia tego roku negocjacje płacowe w sprawie podwyżek wynagrodzeń w 2023 roku miały się odbyć w pierwszej połowie października.

W związku z tym ustaleniem większość Związków Zawodowych wystąpiło z żądaniem podwyżek w wysokości 400 zł w uposażeniu zasadniczym od 1 października a trzy Związki Zawodowe potajemnie zawarły porozumienie z Prezesem Zarządu i Przedstawicielem Załogi w Zarządzie Spółki o wypłacie 800 zł jednorazowej premii zamiast podwyżki systemowej i wystąpiły z żądaniem podwyżek nie w 2023 r. tylko od 1.01.2024 r. a negocjacje zwołane w dniu 13 października zostały zerwane przez Zarząd Spółki a 1.12.2023 przedstawiciele Zarządu przyszli bez upoważnienia do jakichkolwiek negocjacji poza wersję podwyżki od 1 stycznia przyjętą wcześniej przez Zarząd.

Jaki jest efekt działania trzech Związków Zawodowych?

Sprawa sprowadza się do ochrony wizerunku Zarządu Spółki przez trzy centrale związkowe kosztem pracowników.

Celowo kosztem pracowników NSZZ Solidarność, FZZK, i Solidarność 80 uzgodniły z Zarządem termin podwyżek od 1 stycznia 2024 r., aby nie pogarszać wyniku Spółki za rok 2023 po to, żeby Zarząd miał podstawy uzyskania (lub sądowego dochodzenia) absolutorium i uprawnienia do wysokich premii za cele pomimo tego, że nie dokonał żadnych procesów naprawczych, Spółka jest zadłużona do bezprecedensowej wysokości i traci pozycję rynkową. Wszystko wskazuje na to, że wkrótce dojdzie do zmiany Zarządu, dlatego zawarto porozumienie, które będzie musiał realizować nowy Zarząd Spółki.

Pozostałe 8 central związkowych dążyło do systemowej podwyżki w 2023 r. a nie podwyżki 430 zł już na rok 2024 r. Liderów trzech central nie przekonało nawet nasze stanowisko negocjacyjne, że podwyżkę 400 zł od października możemy zamienić na 500 zł od 1 grudnia 2023 r.

Obrona wizerunku obecnego Zarządu przez Związki Zawodowe, które podpisały porozumienie bardzo negatywnie odczują pracownicy z uwagi na to, że pomimo inflacji, wzrostu kosztów utrzymania nie dostaną podwyżki w 2023 r. pomimo niewykorzystania planowanego funduszu płac a podwyżka 430 zł od stycznia 2024 zostanie zaliczona tak jak zapisano w Porozumieniu już na przyszły rok i bardzo trudno będzie wynegocjować w obecnej sytuacji Spółki dodatkową podwyżkę w przyszłym roku.

Poprzez przykład działań liderów trzech central Związkowych i Przedstawiciela Załogi w Zarządzie Spółki w kwestii podwyżek płac możemy mieć pewność co do przyczyn braku reformy i niepodejmowania procesów naprawczych w Spółce co wprost zagraża przyszłości PKP CARGO S.A. groźby utraty wielu tysięcy miejsc pracy i to jest w tym wszystkim najsmutniejsze i najgroźniejsze.

Pod listem podpisali się przedstawiciele następujących związków zawodowych:

  • Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce
  • Federacji Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych
  • MZZ Rewidentów Taboru
  • Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP
  • Związku Zawodowych Dyspozytorów PKP
  • Związku Zawodowego Pracowników Warsztatowych
  • Związku Zawodowego Administracji PKP