Kolejne listy związkowców do pracowników PKP Cargo

Kolejne listy związkowców do pracowników PKP Cargo

Wśród związków zawodowych działających w PKP Cargo oraz pracowników przewoźnika nie milkną echa podpisania 1 grudnia porozumienia z zarządem spółki, które wdraża od 1 stycznia 2024 r. średnio o 430 zł podwyżki w wynagrodzeniu zasadniczym. Po liście otwartym wystosowanym przez organizacje, które podpisały protokoły rozbieżności, swoje stanowisko przedstawili przedstawiciele trzech związków, które podpisały porozumienie z zarządem.

List publikujemy w całości

Koleżanki i koledzy.

W dniu 1 grudnia 2023 roku Sekcja Zawodowa NSZZ „Solidarność”, Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy oraz Rada Krajowego Sekretariatu Kolejarzy NSZZ „Solidarność 80” zawarły z Zarządem PKP Cargo porozumienie placówce gwarantujące wszystkim Pracownikom Spółki wynagradzanym według ZUZP wzrost wynagrodzenia zasadniczego od 1 stycznia 2024 średnio o 430 złotych, co wraz z pochodnymi daje kwotę średnio na jednego pracownika około 770 złotych. Podwyżka obejmie również pracowników wynagradzanych według wskaźnika w wysokości porównywalnej do pracowników wynagradzanych według ZUZP.

Związki zawodowe, które podpisały wyżej wymienione porozumienie zrzeszają w swoich szeregach 65 % pracowników należących do związków zawodowych w PKP Cargo. Wynegocjowana podwyżka obejmuje wszystkie grupy zawodowe, zarówno pracowników administracji, odprawiaczy. manewrowych rewidentów, ale także pracowników zatrudnionych przy naprawie wagonów i lokomotyw oraz maszynistów. Zapisy porozumienia nie wyczerpują również, możliwości wystąpienia o wzroście wynagrodzeń w 2024 roku. Nigdy nie zgodzimy się na dyktat i próbę podporządkowania sobie największych central związkowych w celu osiągnięcia interesów tylko jednej grupy zawodowej. szczególnie jeśli ma to odbywać się kosztem innych pracowników, w dodatku tych najniżej zarabiających. Osiągnięte porozumienie i wywalczona dla wszystkich pracowników podwyżka były maksimum tego co można było osiągnąć w obecnej sytuacji.

Wszyscy widzimy co dzieje się wokół nas, i jak pełen niewiadomych okres przed nami. W porozumieniu z 1 grudnia 2023 zapisana została również rekomendacja dla Spółek zależnych o komiczności podpisania podobnych porozumień. Niezwykle ważnym jest fakt, że wywalczona podwyżka wynagrodzeń w wysokości 430 złotych w płacy zasadniczej jest wyższa niż 400 złotych, które żądają dla pracowników te związki zawodowe które nic zgodziły się podpisać porozumienia. Jest to niespotykane, że związki zawodowe nie zgadzają się na podwyżkę wynagrodzeń w kwocie wyższej i żądają kwoty niższej.

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Pracownicy zakładów PKP Cargo i Spółek z Grupy PKP Cargo, wynegocjowana dla Was podwyżka od 1 stycznia 2024 wraz ze zwiększeniem gratyfikacji z okazji Święta Kolejarza a dodatkowe 800 złotych jest dowodem, że współpraca odpowiedzialnych związków zawodowych w trosce o interesy pracowników przynosi konkretne efekty w postaci wyższych zarobków.

Nie możemy się zgodzić z tym, że Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce i reszta popierających go związków zawodowych domaga się restrukturyzacji PKP Cargo.

Wypada również zadać pytanie dlaczego inne związki zawodowe popierają anty pracownicze postulaty Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych – skoro każdy z nas wie, że: restrukturyzacja najczęściej oznacza likwidacje miejsc pracy?

Pod listem podpisali się

  • Jan Majder, przewodniczący Rady Sekcji Zawodowej NSZZ „Solidarność” Grupy PKP Cargo
  • Jarosław Ślepaczuk, przewodniczący Rady Branżowej PKP Cargo
  • Ryszard Wrzaszcz, przewodniczący NSZZ „Solidarność 80”

Rozłam w NSZZ „Solidarność 80” ?

Kilka dni po podpisaniu porozumienia z zarządem PKP Cargo przez trzy organizacje związkowe, swoje stanowisko przekazała Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność 80” w Rybniku, która w pełni popiera działania pozostałych central związkowych: Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, Federacji Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych, MZZ Rewidentów Taboru, MOZ ZZ Kontra, Związku Zawodowego Dyspozytorów PKP, Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP, Związku Zawodowego Administracji PKP, Związku Zawodowego Pracowników Warsztatowych w walce o słusznie należną w 2023 roku podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników PKP Cargo.

Regionalna organizacja stanowczo potępia szkodliwe działania Pana Ryszarda Wrzaszcza, który w imieniu NSZZ „Solidarność 80” razem z NSZZ Solidarność i Federacją Związków Zawodowych Kolejarzy zawarł porozumienie płacowe, które pozbawia pracowników możliwości uzyskania podwyżki wynagrodzenia w roku 2023.

Działalność Pana Ryszarda Wrzaszcza postrzegamy jako ratowanie wizerunku obecnego zarządu PKP Cargo, który kosztem pracowników otrzyma najpewniej wysokie premie za wyniki spółki w 2023 roku. Stając w jednym rzędzie z pracodawcą człowiek ten mógł wreszcie wyrazić swą wdzięczność za przyzwolenie korzystania mu z uprawnień organizacji ponadzakładowych nie spełniając kryteriów określonych w „Porozumieniu Partnerów Społecznych z 14 lutego 2018 roku…” dotyczących zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, o czym informowaliśmy Przedstawiciela Załogi w Zarządzie Spółki co najmniej osiem lat temu – czytamy w stanowisku Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność 80” w Rybniku.

Pod listem podpisał się Roman Ryszkowski, przewodniczący Organizacja Zakładowej NSZZ „Solidarność 80” w Rybniku.

 

Wcześniej informowaliśmy o liście otwartym, które skierowały organizacje związkowe, które podpisały protokół rozbieżności.