Prezes UTK nie zatwierdził cennika PKP PLK

Prezes UTK nie zatwierdził cennika PKP PLK

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego po raz drugi w tym roku odmówił zatwierdzenia projektu cennika PKP Polskich Linii Kolejowych w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej.

Zarządca w ciągu 30 dni może złożyć do zatwierdzenia nowy projekt cennika lub zdecydować, że w rozkładzie jazdy pociągów 2022/2023 będzie stosował dotychczasowy cennik obowiązujący od 2018 r.

Prezes UTK wydając decyzję stwierdził, że zarządca ustalając bazę kosztów służących kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej i manewrowej oraz planowaną pracę eksploatacyjną służącą kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej i manewrowej, naruszył §21 ust. 13 oraz §21 ust. 15 rozporządzenia z 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej poprzez wadliwe przyjęcie danych źródłowych dla oszacowania bazy kosztów, a także nieprawidłowe dobranie danych eksploatacyjnych.

Zgodnie z art. 33 ust. 15 ustawy o transporcie kolejowym, Prezes UTK zatwierdza projekt cennika zarządcy w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej albo odmawia jego zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia jego niezgodności z obowiązującymi przepisami.