Poznaliśmy firmę, która zapyta pasażerów PKP Intercity o składy piętrowe

Poznaliśmy firmę, która zapyta pasażerów PKP Intercity o składy piętrowe

PKP Intercity rozstrzygnęło przetarg na wybór firmy, która przygotuje i zrealizuje badanie marketingowe, którego celem jest doprecyzowanie wytycznych dla producenta nowego taboru typu push-pull poprzez stworzenie listy kluczowych dla pasażerów elementów wyposażenia oraz wypracowanie wskazówek dotyczących organizacji przestrzeni.

W przedmiotowym oferty ważne i podlegające rozpatrzeniu złożyły trzy firmy, które w

pierwszym etapie postępowania oferty otrzymały następującą liczbę punktów:

  • 4P Research Mix – 89,11 pkt
  • Openfield  –  66,08 pkt
  • Danae – 77,55 pkt

Oferty ostateczne firm, które zakwalifikowały się do drugiego etapu otrzymały następującą liczbę punktów:

  • Research Mix – 84,98 pkt
  • Openfield – 77,61 pkt
  • Danae – 88,35 pkt

–  Jak wynika z powyższych danych oferta Danae sp. z o. o., z siedzibą w Gdańsku (80-377), ul. Bora- Komorowskiego 19b, otrzymała najwyższą liczbę punktów, co jest jednoznaczne z uznaniem przedmiotowej oferty za najkorzystniejszą – poinformowało PKP Intercity.

Ogłoszony przetarg ma być pierwszym krokiem do budowania kompleksowej wiedzy o grupach klientów PKP Intercity i ich oczekiwaniach.  Spółka zakłada, że sukcesywna realizacja projektów badawczych, opartych na spójnej metodologii, dotyczących konkretnych segmentów połączeń umożliwi finalnie dogłębne poznanie pasażerów. 

Głównym celem projektu jest doprecyzowanie wytycznych dla producenta nowego taboru poprzez stworzenie listy kluczowych dla pasażerów elementów wyposażenia / udogodnień oraz wypracowanie wskazówek dotyczących organizacji przestrzeni w oparciu o informacje o potrzebach potencjalnych / przyszłych klientów.

Podczas badania, wybrana firma zapyta pasażerów PKP Intercity m.in.: o to co zwiększa komfort i bezpieczeństwo wejścia do wagonu, jakie jest optymalne ustawienie i wielkość siedzeń oraz odstępy między fotelami, czy dla osób dojeżdżających na co dzień pociągami do pracy/szkoły ustawienie foteli twarzą do innych pasażerów (jak w metrze) jest akceptowalnym rozwiązaniem, jak najlepiej zorganizować miejsce na bagaż, jak zabezpieczyć bagaże przed kradzieżą, czy  osoby  podróżujące na dłuższych odcinkach z rodziną oczekują  przestrzeni wydzielonej, jak powinna być zorganizowana przestrzeń w pociągu w przypadku podróży z wózkiem dziecięcym. Spółka zapyta również czy w  zakresie  usługi  gastronomicznej, w tego typu pociągach, maszyna vendingowa  jest wystarczająca dla wszystkich grup czy wskazana jest realizacja usługi sprzedaży przekąsek i napojów przez pracownika z wózkiem oraz jak należy zorganizować podróż z psem (zwierzęciem), aby była ona komfortowa dla właściciela zwierzęcia oraz dla innych pasażerów.

Przypomnijmy, że PKP Intercity ogłosiło w lipcu przetarg na zakup 38 siedmiowagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z 45 lokomotywami wielosystemowymi oraz świadczeniem usług utrzymania lokomotyw wielosystemowych.  Pierwszym etapem ogłoszonego postępowania było składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.  Do przewoźnika wpłynęło dziewięć wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym. Z początkiem października poznaliśmy listę siedmiu podmiotów, które wezmą udział w przetargu na dostawę składów piętrowych push-pull dla PKP Intercity.