PLK odpowiedziały związkom zawodowym ws wzrostu wynagrodzeń w 2022 r.

PLK odpowiedziały związkom zawodowym ws wzrostu wynagrodzeń w 2022 r.

Dla PKP Polskie Linie Kolejowe również istotne, jak dla strony społecznej jest należyte wynagrodzenie pracowników – czytamy w odpowiedzi spółki na wspólne wystąpienie przedstawicieli czterech zawiązków zawodowych.

Spółka przypomina, że w 2021 r., pomimo trudnej i niepewnej sytuacji pandemicznej w kraju, pracodawca przeprowadził akcję podwyżki wynagrodzeń.

Jak czytamy w odpowiedzi spółki PKP PLK na wspólne wystąpienie przedstawicieli kilku centrali związkowych, w projekcie planu działalności PKP Polskie Linie Kolejowe na rok 2022 przewidziano zabezpieczenie środków finansowych na wzrost wynagrodzeń powyżej prognozowanej inflacji.

– Trwająca jednakże w dalszym ciągu pandemia i w związku z tym wciąż bardzo nieprzewidywalna sytuacja gospodarcza i ekonomiczna nie pozwalają wykluczyć ewentualnego drastycznego pogorszenia sytuacji finansowej Spółki, co w konsekwencji może mieć wpływ na podjęcie decyzji. W związku z tym Pracodawca wciąż prowadzi analizy w tym zakresie wymagające czasu – czytamy.

Przypomnijmy, że przedstawiciele czterech organizacji związkowych wystosowali pismo do prezesa Ireneusza Merchel, w którym wnoszą o rozpoczęcie dialogu społecznego w celu osiągnięcia satysfakcjonującego strony porozumienia w kwestii wdrożenia najpóźniej w drugim kwartale 2022 r. wzrostu wynagrodzeń dla pracowników spółki.