2 mld zł kredytu z EBI na modernizację taboru PKP Intercity

2 mld zł kredytu z EBI na modernizację taboru PKP Intercity

EBI i PKP Intercity podpisały umowę kredytu na kwotę 2 mld PLN (ok. 434 mln euro), która pomoże spółce sfinansować strategiczny program unowocześniania taboru, mający na celu zwiększenie częstotliwości, bezpieczeństwa i atrakcyjności przejazdów pociągami dalekobieżnymi na terenie całego kraju, a także poprawę dostępności dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Wiceprezes EBI prof. Teresa Czerwińska, Prezes Zarządu PKP Intercity Marek Chraniuk oraz Członek Zarządu ds. Finansowych Artur Resmer podpisali dziś w Warszawie umowę kredytową. Co jest warte podkreślenia to fakt, że to wydarzenie miało miejsce w kończącym się niebawem 2021 roku, obchodzonym jako Europejski Rok Kolei.

Podpisany kredyt jest pierwszą częścią szerszego zobowiązania kredytowego na kwotę 4,5 mld PLN (blisko 1 mld euro) zatwierdzonego przez Radę Dyrektorów EBI na rzecz PKP Intercity. Zobowiązanie to stanowi największy pojedynczy kredyt EBI, jaki kiedykolwiek został zatwierdzony dla sektora kolejowego w Polsce.

– Cieszymy się, że możemy wspierać PKP Intercity w jej ambitnych planach odnowy taboru. Zrównoważony transport jest częścią rozwiązania kryzysu klimatycznego. Pociągi są ważnym atutem umożliwiającym osiągnięcie bardziej przyjaznego klimatowi stylu życia, bez rezygnacji z komfortu. Lepsze pociągi poprawiają mobilność i wygodę, tworzą połączenia, a jednocześnie pomagają zazieleniać nasze gospodarki, przenosząc ruch z dróg na tory. Projekt ten jest uzupełnieniem wielu inwestycji infrastrukturalnych wspieranych przez EBI w poprzednich latach, które obejmują modernizację sieci kolejowej i modernizację taboru dużych operatorów, takich jak PKP Intercity – powiedziała prof. Teresa Czerwińska, wiceprezes EBI

W szczegółach projekt obejmuje zakup 108 lokomotyw elektrycznych, 300 wagonów pasażerskich, 38 wagonów piętrowych typu push-pull oraz modernizację 14 elektrycznych zespołów trakcyjnych i 288 wagonów pasażerskich należących do PKP Intercity.

W perspektywie do 2028 r. ponad 30% całego taboru PKP Intercity zostanie zmodernizowane dzięki finansowaniu w ramach tego projektu. Planowane inwestycje mogą spowodować dodatkowy wzrost liczby pasażerów o około 25 mln w 2028 roku. Obejmują one m.in. oszczędność czasu dla pasażerów, zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdu, poprawę bezpieczeństwa i zmniejszenie kosztów środowiskowych systemu transportowego. Flota będzie służyła przede wszystkim do dalekobieżnych podróży krajowych w ramach umowy o świadczenie usług publicznych, realizowanych w dużej mierze na Transeuropejskiej Sieci Linii Transportowych (TEN-T).

– Kolej, jako najbardziej przyjazny środowisku środek transportu publicznego, aspiruje do tego, by być środkiem transportu pierwszego wyboru dla jak największej części społeczeństwa. W celu wdrożenia Europejskiego Zielonego Ładu i przekonania milionów pasażerów do podróżowania koleją, PKP Intercity ogłosiło w tym roku kontynuację największego w swojej historii programu inwestycyjnego, w ramach którego do 2030 roku zainwestuje 19 mld zł w nowoczesny tabor. Dlatego bardzo cieszy nas podpisanie umowy z EBI na finansowanie naszych ogromnych inwestycji taborowych, które zapewnią komfortowe i bezpieczne warunki podróży. Modernizujemy naszą flotę z myślą o potrzebach i preferencjach różnych grup podróżnych. Dążymy do tego, aby nasze usługi były dostępne dla absolutnie wszystkich pasażerów – dodał Marek Chraniuk prezes PKP Intercity.