PKP Intercity unieważniło przetarg na wykonanie napraw P4 lokomotyw EP08

PKP Intercity unieważniło przetarg na wykonanie napraw P4 lokomotyw EP08

Po przeprowadzonej aukcji elektronicznej, PKP Intercity unieważniło postępowanie na wykonanie naprawy okresowej na 4-tym poziomie utrzymania siedmiu lokomotyw elektrycznych serii EP08.

Na sfinansowanie zamówienia przewoźnik konsekwentnie zamierza przeznaczyć kwotę brutto 7 369 194,47 zł brutto. W postępowaniu wpłynęły dwie oferty. Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego i Miejskiego zaproponowały 10 588 689,93 zł brutto, a konsorcjum firm: Compremum (lider) oraz Transtrain (partner)  11 296 573,19 zł brutto.

Jak czytamy w uzasadniana unieważnienia postępowania, w aukcji złożona została jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, tj. oferta konsorcjum, które obniżyło swoje oczekiwania do kwoty 10 453 999,99 zł brutto.

Przekroczenie w stosunku do zaplanowanej do wydatkowania kwoty na ten cel wyniosło 41,86%, tj. brutto 3 084 805,52 zł, netto 2 507 971,97 zł.

Mając na uwadze fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia i zamawiający kwoty tej nie zwiększy, postępowanie podlega unieważnieniu – czytamy w komunikacie.

Przypomnijmy, że było to kolejne postępowania na wykonanie napraw P4 siedmiu lokomotyw EP08. Za każdym razem przewoźnik unieważnia przetargi z powodu przekroczenia zaplanowanego budżetu.

Dodajmy, że w połowie kwietnia 2023 r. po blisko rocznej przerwie w eksploatacji, do obsługi połączeń PKP Intercity wróciła większość lokomotyw serii EP08.  Powrót lokomotyw EP08 do eksplantacji został uwarunkowany wykonaniem dodatkowego i poszerzonego przeglądu P3. Nastąpiło także podniesienie dopuszczalnego dotychczas limitu pomiędzy naprawami okresowymi na 4 poziomie utrzymania z 600 na 720 tys. kilometrów.