EP08 wróciły do eksploatacji i czekają na wykonawcę napraw P4

EP08 wróciły do eksploatacji i czekają na wykonawcę napraw P4

W połowie kwietnia 2023 r. po blisko rocznej przerwie w eksploatacji, do obsługi połączeń PKP Intercity wróciła większość lokomotyw serii EP08. Jak kto możliwe?

Jak poinformował Portal Ilostanu Pojazdów Trakcyjnych, nastąpiło podniesienie dopuszczalnego dotychczas limitu pomiędzy naprawami okresowymi na 4 poziomie utrzymania z 600 na 720 tys. kilometrów.

Powrót wyłączonych dotychczas lokomotyw EP08 do eksplantacji został uwarunkowany wykonaniem dodatkowego i poszerzonego przeglądu P3, po którym lokomotywy posiadające ułożyskowanie wału drążonego za pomocą łożysk tocznych uzyskują nowe zaświadczenie o przywróceniu do eksploatacji – tłumaczy Portal Ilostanu Pojazdów Trakcyjnych.

Nie oznacza to, że przewoźnik zrezygnował z postępowania na wykonanie P4 siedmiu pojazdów tych serii. W kolejnym z kolei przetargu do PKP Intercity wpłynęły dwie oferty. Spółka zaprosiła wykonawców do aukcji elektronicznej.

Justyna Moskalewicz – Aderek z biura prasowego PKP Intercity poinformowała „Kolejowy Portal”, że po przeprowadzonej aukcji postępowanie na wykonanie naprawy okresowej na poziomie P4 utrzymania siedmiu lokomotyw EP08 jest na ostatnim etapie tj. w fazie analizowania ofert oraz dokumentacji powiązanej z tym postępowaniem.

O dalszych decyzjach będziemy informować na bieżąco – dodała Moskalewicz – Aderek.

O wyborze wykonawcy zdecydują trzy kryteria: cena za wykonanie przedmiotu zamówienia –waga 80 pkt, termin wykonania naprawy jednej lokomotywy – waga 10 oraz okres gwarancji i rękojmi na prawidłową pracę lokomotywy po wykonanej naprawie dla całej lokomotywy – waga 10 pkt.