Dwie oferty na wykonanie P4 siedmiu lokomotyw EP08

Dwie oferty na wykonanie P4 siedmiu lokomotyw EP08

PKP  Intercity otworzyło oferty w kolejnym postępowaniu na wykonanie naprawy okresowej na 4-tym poziomie utrzymania 7 lokomotyw elektrycznych serii EP08. Zgłosiło się dwóch wykonawców.

Spółka konsekwentnie na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto 7 369 194,47 zł brutto.

Oferty złożyli:

  • Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego i Miejskiego – 10 588 689,93 zł brutto.
  • Konsorcjum firm:Compremum (lider) oraz Transtrain (partner) – 11 296 573,19 zł brutto

Firma z Gdańska zaproponowała dwuletni okres gwarancji i rękojmi na prawidłową pracę lokomotywy po wykonanej naprawie dla całej lokomotywy, a termin wykonania naprawy jednej lokomotywy ustaliła na 56 dni kalendarzowych. Konsorcjum zaproponowało odpowiednio 26 miesięcy oraz 55 dni kalendarzowych.

akres naprawy każdej z lokomotyw obejmuje: stały zakres naprawy P4, obejmujący prace wykonywane podczas każdej naprawy zgodnie z DSU, DTR, uzupełnienie braków oraz prace wykraczające poza stały zakres naprawy.

Przewoźnik wymaga udzielenia gwarancji jakości i rękojmi przez okres:

  • 60 miesięcy na malaturę -malowanie farbami chemoutwardzalnymi po uprzednim całkowitym usunięciu starej powłoki (metodą śrutowania lub piaskowania)
  • 36 miesięcy na malaturę -malowanie farbami chemoutwardzalnymi bez całkowitego usunięcia starej powłoki (metodą śrutowania lub piaskowania)
  • 48 miesięcy–przy wymianie łożysk osiowych
  • 48 miesięcy-przy wymianie łożysk tocznych w zawieszeniach silników trakcyjnych,
  • 60 miesięcy na nowo zabudowane osie zestawów kołowych, w tym na wady ukryte powstałe podczas procesu wtłaczania kół na oś zestawu.

O wyborze wykonawcy zdecydują trzy kryteria: cena za wykonanie przedmiotu zamówienia –waga 80 pkt, termin wykonania naprawy jednej lokomotywy – waga 10 oraz okres gwarancji i rękojmi na prawidłową pracę lokomotywy po wykonanej naprawie dla całej lokomotywy – waga 10 pkt.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie poprzedzony aukcją elektroniczną, jeżeli w postępowaniu złożone zostaną co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.