PKP Intercity ponownie sonduje ceny udostępniania Internetu po WiFi w wagonach

PKP Intercity ponownie sonduje ceny udostępniania Internetu po WiFi w wagonach

PKP Intercity po raz kolejny zwraca się do zainteresowanych firm z prośbą o udzielenie informacji cenowej dotyczącej świadczenia usług przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w pociągach spółki.

Przedmiotem zapytania jest świadczenie usług przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w zakresie zapewnienia, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, dostępu do sieci Internet za pośrednictwem sieci
Wi-Fi dla osób podróżujących na terenie Polski w wagonach osobowych wchodzących w skład pociągów uruchamianych przez PKP Intercity.

Oprócz świadczenia  stałej  usługi dostępu  do  sieci  Internetu, PKP Intercity wymaga zbierania i przechowywania logów dotyczących realizowanych połączeń, zdalnego zarządzania urządzeniami sieciowymi zainstalowanymi w wagonach, czy przesyłanie raportów miesięcznych wykazujących  liczbę użytkowników, wielkość transferu upload/download, czasy sesji,  na poszczególnych wagonach, w ujęciu dziennym, tygodniowym i miesięcznym.

PKP Intercity informuje, że liczba wagonów objętych zamówieniem podstawowym wyniesie 450, przewoźnik przewiduje opcję w postaci objęcia usługą dodatkowych wagonów w liczbie nie
większej niż 336 szt.

Czas świadczenia usługi to 24 miesiące.

Przypomnijmy, że to już drugie postępowanie o udzielenie informacji cenowej w tej sprawie. Pod koniec sierpnia 2021 r. PKP Intercity ogłosiło ogłosiło przetarg na dostawcę Internetu w wagonach. Niestety pod koniec października okazało się, że do spółki nie wpłynęła żadna oferta.