Bez ofert w przetargu na dostawcę Internetu w wagonach PKP Intercity

Bez ofert w przetargu na dostawcę Internetu w wagonach PKP Intercity

PKP Intercity unieważniło postępowanie na wybór przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, który zapewniłby dostęp do Internetu za pośrednictwem sieci Wi-Fi dla osób podróżujących wagonami wchodzącymi w skład pociągów uruchamianych przez spółkę.

Choć potencjalni wykonawcy skierowali do przewoźnika ponad 90 pytań a termin składania oferty był kilka razy przekładany to nie wpłynęła żadna oferta.

Oprócz świadczenia stałej usługi dostępu do sieci Internetu, PKP Intercity wymagało zbierania i przechowywane logów dotyczących realizowanych połączeń, zdalnego zarządzania urządzeniami sieciowymi zainstalowanymi w wagonach czy przesyłanie raportów wykazujących liczbę użytkowników, wielkość transferu upload/download, czasy sesji.

Przewoźnik wymagał również, aby w przypadku konieczności podjęcia przez wykonawcę działań bezpośrednio na pojeździe, czas dojazdu do stacji postojowej, na której dostępny będzie pojazd, był nie dłuższy niż 30 minut od momentu zgłoszenia. Stacje postojowe, na których mogły być dostępne pojazdy objęte umową, znajdowałyby się w Krakowie, Wrocławiu, Warszawie, Gdyni, Przemyślu, Szczecinie, Lublinie oraz Białymstoku.

Liczba wagonów objętych umową byłaby zmienna i mogła wynieść minimalnie 450, a maksymalnie 786 wagonów wchodzących w skład pociągów uruchamianych przez przewoźnika.

Usługa miała obowiązywać przez 2 lata od dnia zawarcia umowy.

Przypomnijmy, że w styczniu 2021 r. PKP Intercity sondowało ceny udostępniania Internetu po WiFi w wagonach. Dowiedzieliśmy się wówczas, przewoźnik chce aby łączenie do sieci WiFi umożliwiało dwa sposoby logowania użytkowników: jako „gość” bez podawania jakichkolwiek danych (sesji ograniczona czasowo do 15 minut) oraz z podaniem adresu e-mail (sesja bez ograniczeń czasowych).