PKP IC wypłaciło pasażerom prawie 60 tys. zł za opóźnienia pociągu Wawel

PKP IC wypłaciło pasażerom prawie 60 tys. zł za opóźnienia pociągu Wawel

Ministerstwo Infrastruktury odpowiedziało na pytania posła Michała Jarosa, który skierował interpelację w sprawie punktualności pociągu PKP Intercity IC „Wawel” Okazuje się, w okresie od 12 czerwca do 3 października 2022 r. średnie opóźnienie na terytorium Polski wyniosło blisko godzinę.

Opóźnienia i przyczyny

Poseł Jaros zapytał ile kursów pociągów relacji Przemyśl-Berlin oraz Berlin-Przemyśl odnotowało na ostatniej stacji opóźnienie większe niż 5 minut, a także jaka część kursów pociągów miała opóźnienie przy wjeździe oraz wyjeździe z Polski.

Jak odpisał Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, w okresie od 12 czerwca do 3 października 2022 r. dla pociągu nr 73000/1 rel. Berlin (Frankfurt/Oder) – Przemyśl – odnotowano 89% pociągów opóźnionych, przy średnim opóźnieniu 55 minut, a dla pociąg nr 37000/1 rel. Przemyśl – Frankfurt/Oder (Berlin) – odnotowano 94% pociągów opóźnionych, przy średnim opóźnieniu 52 minuty. Dodał, że na granicy pociąg do Berlina miał 94% opóźnionych kursów a podczas przyjęcia zza granicy pociąg do Przemyśla miał 33% opóźnionych kursów.

Poseł dopytywał również jakie były główne przyczyny opóźnień.

– Do głównych przyczyn opóźnień omawianych pociągów należą opóźnienia zza granicy, lokowanie podróżnych, w tym z Ukrainy i OzN oraz wydłużony czas jazdy – przede wszystkim w przypadkach rozkładów uzupełniających, polegających na wzmocnieniach wagonowych oraz w sytuacjach pojedynczych obsad trakcyjnych – odpowiedział przedstawiciel resortu.

I tą ostatnią kwestię poruszył poseł Jaros, który zapytał w interpelacji czy spółka PKP Intercity na polskim odcinku trasy zdecydowała się wyznaczyć lokomotywy, które nie posiadają systemu ETCS, a tym samym wymagana jest podwójna obsada.

Sekretarz stanu w MI poinformował, że do obsługi pociągu wyznaczono lokomotywę wielosystemową EU44, która nie jest wyposażona w ETCS. Dodał, że podwójna obsada trakcyjna zaplanowana jest na odcinkach Legnica – Katowice i Kraków Główny – Rzeszów Główny, na których możliwa jest jazda z prędkością 160 km/h.

– Ewentualna wymiana lokomotyw trwa około 20-25 min, co powoduje zwiększenie czasu przejazdu. Pojedyncza obsada trakcyjna na odcinku Legnica – Opole generuje około 15 minut opóźnienia. Wymiana lokomotywy nie wpłynie na konieczność jazdy w podwójnej obsadzie trakcyjnej na odcinku Kraków – Rzeszów, gdzie infrastruktura nie jest wyposażona w system ETCS – tłumaczy Bittel.

Poinformował jednocześnie, że w okresie wakacji największe problemy odnotowywano z powodu wydłużonego  czasu jazdy w pojedynczej obsadzie trakcyjnej.

– Po zaprzestaniu kursowania pociągów sezonowych, codziennie zapewniana jest odpowiednia obsada trakcyjna, czego efektem jest znacznie zmniejszenie się opóźnień pociągów „Wawel” – podkreślił.

Skargi pasażerów

Poseł zapytał także ile skarg zostało złożonych i jaka łączna kwota została wypłacona pasażerom w związku z opóźnieniami składu „Wawel”.

– Według danych pozyskanych z systemu ewidencji zgłoszeń reklamacyjnych/skargowych PKP Intercity w okresie 12 czerwiec  – 28 wrzesień 2022 r. zarejestrowano 1412 reklamacji, których przyczyna została przypisana do opóźnienia pociągu „Wawel” – odpisał Bittel.

Dodał, że z tytułu pozytywnego rozpatrzenia reklamacji dotyczących opóźnienia pociągu „Wawel” przewoźnik wypłacił łącznie prawie 60 tys. zł.

Analiza przyczyn opóźnień

Poseł dopytywał, czy PKP Intercity analizuje przyczyny opóźnień i czy planuje się podjąć, w celu przywrócenia punktualności pociągów.

Bittel podkreślił, że na punktualność pociągów wpływa wiele czynników, nie tylko leżących po stronie konkretnego przewoźnika, ale również innych przewoźników polskich i zagranicznych, zarządcy infrastruktury, pracy służb państwowych oraz innych podmiotów technicznych, a w odróżnieniu od połączeń regionalnych, pociągi PKP Intercity pokonują nawet kilkaset kilometrów, co zwiększa ryzyko ewentualnych opóźnień.

Równocześnie dodał, że w związku ze znaczącym spadkiem punktualności pociągów dalekobieżnych, co jest całkowicie nieakceptowalne dla resortu infrastruktury, zostały przywrócone cykliczne posiedzenia w siedzibie MI w sprawie poprawy punktualności pociągów.

–  Ministerstwo Infrastruktury wspólnie z PKP Polskie Linie Kolejowe oraz PKP Intercity  prowadzi analizy opóźnień każdego pociągu, wraz z propozycją działań zaradczych – zaznaczył wiceminister.

Przypomnijmy, że do końca grudnia 2022 r. PKP Intercity czeka na oferty na montaż systemu ETCS w lokomotywach EU44. Przewoźnik podpisał także umowę na dostawę 10 nowych wielosystemowych lokomotyw. Pojazdy ma dostarczyć Newag. Cały czas trwa przetarg na dostawę 63 lokomotyw wielosystemowych oraz 38 siedmowagonowych składów push-pull z 45 lokomotywami mogącymi wyjeżdżać poza granice Polski. Wszystkie nowo zakupione wielosystemowe lokomotywy mają być przystosowane do jazdy z prędkością nie mniejszą niż 200 km/h.