Koleje Śląskie chcą wydzierżawić 4 EZT

Koleje Śląskie chcą wydzierżawić 4 EZT

Śląskie przewoźnik ogłosił przetarg na dzierżawę czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych. Termin składania ofert mija 26 listopada 2021 r.

Przedmiotem zamówienie jest dzierżawa czterech co najmniej trzyczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych zmodernizowanych lub nowobudowanych po 2004 r. , w których liczba miejsc siedzących nie może być mniejsza niż 150 oraz muszą być wyposażone w toalety z zamkniętym układem sanitarnym.

Pojazdy będą wykorzystane do realizacji pracy pociągowej obejmującej obsługę pociągów pasażerskich przewoźnika oraz przejazdu luzem a także pracę pozapociągową w celu wykonywania manewrów stacyjnych, obsługi manewrowej w punktach utrzymania.

Umowa obowiązywała będzie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r.

O wyborze wykonawcy zdecyduje cena. Termin składania ofert mija 26 listopada 2021 r. o  godz. 13:00.

W przeszłości Koleje Śląskie wypożyczały już elektryczne zespoły trakcyjne od innych przewoźników a także podmiotów specjalizujących się w wypożyczaniu taboru.