PGNiG Termika szuka przewoźnika do transportu węgla

PGNiG Termika szuka przewoźnika do transportu węgla

PGNiG Termika ogłosił przetarg na wykonanie usługi transportu kolejowego 500 000 ton węgla energetycznego do zakładów w Warszawie w latach 2022 – 2023

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów ramowych na wykonanie usług transportu kolejowego 500 000 ton węgla energetycznego do zakładów PGNiG Termika w okresie 24 miesięcy, jednak nie wcześniej niż od 1 stycznia 2022 r.

W ramach umów ramowych zamawiający planuje zlecić wykonanie usług transportu węgla na następujących trasach:

  • od poszczególnych Miejsc Załadunku Towaru do punktu zdawczo-odbiorczego bocznicy Elektrociepłowni Siekierki (bocznica połączona jest z siecią PKP PLK S.A. poprzez stację Warszawa Okęcie)
  • od poszczególnych Miejsc Załadunku Towaru do punktu zdawczo-odbiorczego bocznicy Elektrociepłowni Żerań (bocznica połączona jest z siecią PKP PLK S.A. poprzez stację Warszawa Praga),
  • z punktu zdawczo-odbiorczego bocznicy zakładu do punktu zdawczo-odbiorczego bocznicy zakładu (transport węgla między zakładami).

O wyborze wykonawcy zdecyduje cena. Oferty można składać do 17 września 2021 r.