Pesa Mińsk Maz. wykona P4 jednostek EN57AL Kolei Mazowieckich

Pesa Mińsk Maz. wykona P4 jednostek EN57AL Kolei Mazowieckich

Koleje Mazowieckie rozstrzygnęły postępowanie na wykonanie napraw P4 66 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AL. Jednostki pojadą do Mińska Mazowieckiego.

Przypomnijmy, że na sfinansowanie zamówienia przewoźnik zamierzał przeznaczyć kwotę wysokości 133 281 324 zł brutto. Spółka Pesa Mińsk Mazowiecki, za wykonanie prac oczekiwała 129 076 200 zł brutto. Dodatkowo wykonawca zobowiązał się wykonać naprawy wraz z modyfikacją każdego ezt w terminie nie dłuższym niż 50 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania jednostki do naprawy.

Przewoźnik wymaga, aby w stałym zakresie naprawy, w trakcie wykonywanych napraw w poziomie utrzymania P4, wykonawca zrealizował wszystkie prace wyszczególnione w DSU, a także:

  • dokonał poprawek malarskich uszkodzonych powierzchni całego ezt za wyjątkiem podwozia, które należy zabezpieczyć w całości.
  • wykonał powłoki lakiernicze „antygraffiti” na pudłach EZT,
  • dokonał przeglądu układów napędowych (silników trakcyjnych, przekładni), umożliwiającego eksploatację pojazdu do kolejnej naprawy w poziomie utrzymania P4 oraz dokonał wymiany na nowe wszystkich elementów
  • metalowo-gumowych sprzęgieł podatnych
  • dostosował urządzenia radiołączności pociągowej do pracy w systemie GSM-R,
  • wykonał inne czynności — zgodnie z DTR producentów poszczególnych elementów pojazdów oraz niewyszczególnione w dokumentacji systemu utrzymania

Przypomnijmy, że w 2022 r. Koleje Mazowieckie podpisały ze spółką Pesa Mińsk Mazowieckie kilka umów na wykonanie napraw P4 pojazdów EN57AKM. W maju 2022 r. parafowano kontakt na wykonanie napraw w poziomie utrzymania P4 dla 33 elektrycznych zespołów trakcyjnych, a w czerwcu podpisano kolejną umowę na wykonanie napraw P4 w 38 jednostkach EN57AKM.