W 2022 r. przewieziono koleją blisko 249 mln ton towarów

W 2022 r. przewieziono koleją blisko 249 mln ton towarów

248,6 mln ton towarów przetransportowano koleją w 2022 r., to najwięcej od 2018 r. W porównaniu z 2021 r. przewieziona masa wzrosła o 2,1%. Praca przewozowa wyniosła 62,5 mld tonokilometrów, co przełożyło się na wzrost o 11,7% rok do roku.

Na przestrzeni ostatnich 10 lat mieliśmy do czynienia z trendami wzrostowymi i spadkowymi w przewozach towarów koleją. Najwyższy poziom przewiezionej masy 250,3 mln ton, osiągnięty został w 2018 r.  W kolejnych dwóch latach przewożona masa spadła do poziomu 223,2 mln ton w 2020 r. W tym roku rynek transportu towarowego najbardziej odczuł skutki globalnej pandemii.
Trend spadkowy odwrócony został już w kolejnym, 2021 r., kiedy to kolej przetransportowała 243,6 mln ton, a w 2022 r. masa przewiezionych towarów wyniosła 248,6 mln ton, co jest drugim pod względem wielkości wynikiem kolejowego transportu towarowego w ciągu ostatnich 10 lat.

W 2022 r. przeciętnie w każdym miesiącu kolej przewoziła 20,7 mln ton. Dla porównania w 2021 r. średnio miesięcznie transportowane było 20,3 mln ton.

Wyniki przewozów towarowych świadczą o stabilności rynku, który w ostatnich latach był doświadczany przez zmiany na rynkach międzynarodowych. Wydarzenia minionego roku wpłynęły na zmianę struktury w przewozach towarów. Przewoźnicy towarowi stanęli przed koniecznością zmian w strukturze dotychczasowych przewozów. Zmiany kierunków dostaw i poszukiwanie nowych kanałów dystrybucji dla ładunków w związku z wojną w Ukrainie, wzrosty cen energii trakcyjnej stały się wyzwaniem w szczególności dla rynku intermodalnego – komentuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Udziały w rynku pod względem masy przewiezionych towarów

Wśród przewoźników, których udział w rynku przewozów towarowych według masy przewiezionych towarów przekroczył 0,5% znalazło się 27 podmiotów. To o 2 przedsiębiorstwa więcej niż w 2021 r. Niezmiennie liderem rynku pod względem udziału w przewiezionej masie towarów jest PKP Cargo. W 2022 r. udział ten jednak zmniejszył się o 1,1 punktu procentowego i wyniósł 35,5%.
Drugie w zestawieniu DB Cargo Polska osiągnęło udział na poziomie 15,9%, co oznaczało spadek o 0,9 punktu procentowego. Lotos Kolej, która była trzecia w zestawieniu zanotowała spadek udziału o 0,1 punktu procentowego, osiągając 5,2%.

 • PKP Cargo –  35,55%
 • DB Cargo Polska – 15,94%
 • Lotos Kolej – 5,25%
 • PKP LHS  – 4,47%
 • PUK Kolprem – 3,47%
 • ORLEN KolTrans – 2,88%
 • Freightliner PL – 2,36%
 • CTL Logistics  – 2,19%
 • Pol-Miedź Trans – 1,93%
 • PKP Cargo Service – 1,73%
 • T&C  – 1,71%
 • Rail Polska – 1,55%
 • CD Cargo Poland – 1,42%
 • PCC Intermodal – 1,34%
 • Captrain Polska  – 1,14%
 • Ecco Rail – 1,13%
 • CIECH Cargo – 1,11%
 • Inter Cargo – 1,07%

Udziały w rynku pod względem pracy przewozowej

W 2022 r. praca przewozowa wyniosła 62,5 mld tonokilometrów, co przełożyło się na wzrost o 11,7% rok do roku. Był to jednocześnie najwyższy wynik w historii zbierania danych o tym parametrze przez UTK.  Czynników, które odpowiadają za znaczący wzrost pracy przewozowej było kilka. Pomimo konieczności ograniczenia przewozów na kierunku wschód – zachód realizowano inne przewozy wewnątrz kraju lub z portów morskich w kierunku północ – południe.

W 2022 r. udział w wykonanej pracy przewozowej dla PKP Cargo spadł o 1,4 punktu procentowego. do 39,3%. Druga pod względem udziału była spółka Lotos Kolej, której udział w rynku również się zmniejszył do 9,1% (o 0,9 punktu procentowego). DB Cargo Polska, które w 2021 r. było czwartym przewoźnikiem po względem udziału w 2022 r. odnotowało wzrost o 0,17 punktu procentowego i z udziałem 5,28% zajęło trzecie miejsce w zestawieniu.

 • PKP Cargo – 39,35%
 • Lotos Kolej  – 9,08%
 • DB Cargo Polska  – 5,28%
 • PKP LHS – 4,88%
 • ORLEN KolTrans – 4,07%
 • Freightliner PL – 3,62%
 • CTL Logistics  – 3,18%
 • T&C – 2,37%
 • Inter Cargo – 2,16%
 • PUK Kolprem – 2,13%
 • PCC Intermodal – 1,96%
 • Ecco Rail – 1,93%
 • CD Cargo Poland – 1,85%
 • Rail Polska – 1,81%
 • Pol-Miedź Trans – 1,65%
 • Captrain Polska – 1,58%
 • LTE Polska – 1,07%
 • CIECH Cargo – 0,94%

Praca eksploatacyjna

Praca eksploatacyjna wyniosła w 2022 r. 87,2 mln pociągokilometrów o 6,7% więcej w porównaniu do roku poprzedniego. Wyższa wartość odnotowana została jedynie w 2018 r.

Średnia odległość przewozu

Wysokie wartości pracy przewozowej i pracy eksploatacyjnej wpłynęły również na rekordową średnią odległość przewozu 1 tony, która w 2022 r. wyniosła 251 km, o 21 km więcej niż w roku poprzednim.