W 2022 r. pociągami podróżowało 342,2 mln osób

W 2022 r. pociągami podróżowało 342,2 mln osób

W całym 2022 r. z usług wszystkich przewoźników kolejowych pasażerskich skorzystało 342,2 mln osób, to o 97,2 mln więcej (+39,6%) w porównaniu z 2021 r. oraz o 6,3 mln w zestawieniu z 2019 r. Liczba pasażerów kolei w 2022 r. stanowiła najwyższą wartość tego parametru osiągniętą w ostatniej dekadzie.

W pierwszych miesiącach 2022 r. w przewozach pasażerskich odnotowano niższy wynik niż w kolejnych miesiącach – związane to było m.in. z obostrzeniami sanitarnymi. Począwszy od marca 2022 r. liczba pasażerów w poszczególnych miesiącach przewyższała wartości z poprzednich.

Rekordowe wyniki przewozów pasażerskich w 2022 r. to powrót do trendu wzrostu liczby podróżnych obserwowanego przed wybuchem pandemii. W 2022 r. po dwóch trudnych latach walki z koronawirusem kolej musiała zmierzyć się z kolejnym wyzwaniem – konsekwencjami wybuchu wojny w Ukrainie. W pierwszych trzech tygodniach konfliktu do Polski trafiło ok. 2 mln uchodźców z tego kraju, co okazało się znacznym wyzwaniem logistycznym. W tym zakresie kolej jako środek transportu, który w krótkim czasie może przewieźć znaczną liczbę osób, odegrała ważną rolę w ewakuacji ludności w różne regiony Polski i za granicę. Konsekwencją agresji Rosji to również znaczny wzrost cen paliw i inflacja – czynniki te mobilizowały coraz większą grupę osób do poszukiwania alternatywnych, tańszych możliwości dojazdu do pracy, uczelni czy na wakacje. Nie bez znaczenia dla sukcesu przewozów pasażerskich w 2022 r. były również oferty specjalne przewoźników, które pozwalały optymalizować koszty podróży –  komentuje dr inż. Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Udziały w rynku pod względem liczby pasażerów

Corocznie ponad 25% liczby pasażerów kolei jest obsługiwana przez Polregio. W 2022 r. udział tego przewoźnika w liczbie pasażerów wyniósł 25,47%. Drugą pozycję utrzymały Koleje Mazowieckie z 17,26% udziałem. Nieznacznie mniejszy udział – 17,23% uzyskało PKP Intercity.

 • Polregio – 25,47%
 • Koleje Mazowieckie – 17,26%
 • PKP Intercity –  17,23%
 • PKP SKM  – 12,73%
 • Koleje Śląskie –  5,84%
 • SKM Warszawa – 5,19%
 • Koleje Dolnośląskie – 4,68%
 • Koleje Wielkopolskie – 4,17%
 • ŁKA – 2,53%
 • Koleje Małopolskie – 2,06%
 • WKD – 1,95%
 • Arriva RP – 0,67%
 • Pozostali – 0,21%

Praca przewozowa

W 2022 r. przewoźnicy wykazali pracę przewozową na poziomie prawie 23,8 mld pasażerokilometrów, co oznacza wzrost o 7,9 mld (+49,6%) w porównaniu z 2021 r. i o 1,7 mld (+7,7%) w zestawieniu sprzed pandemicznym 2019 r. Praca przewozowa wykazana przez przewoźników pasażerskich w 2022 r. była najwyższa w okresie ostatnich 10 lat.

Zgodnie z trendem sezonowym najwyższe wartości pracy przewozowej przewoźnicy wykazali w lipcu i sierpniu (odpowiednio 2,61 i 2,63 mld pasażerokilometrów). W miesiącach wakacyjnych 2022 r. miał również miejsce najwyższy w skali roku wzrost pracy przewozowej wobec analogicznych miesięcy w 2019 r.

Udziały w rynku pod względem pracy przewozowej

W 2022 r. ponad połowa wykazanej pracy przewozowej (58,31%) została wykonana przez PKP Intercity, co jest związane ze specyfiką dalekobieżnych tras tego przewoźnika. Średnia odległość na jaką pasażer PKP Intercity podróżował w 2022 r. to 235,03 km. Drugą pod względem wielkości pracę przewozową wykazało Polregio uzyskując udział w rynku na poziomie 17,37%. W przypadku tego przewoźnika średnia odległość przewozu jednego pasażera w 2022 r. to 47,35 km. Trzeci pod względem pracy przewozowej udział utrzymują Koleje Mazowieckie – w 2022 r. wyniósł on 7,56%.

 • PKP Intercity – 58,31%
 • Polregio – 17,37%
 • Koleje Mazowieckie – 7,56%
 • PKP SKM – 3,76%
 • Koleje Dolnośląskie – 3,43%
 • Koleje Śląskie – 2,87%
 • Koleje Wielkopolskie – 2,24%
 • ŁKA – 1,18%
 • Koleje Małopolskie – 1,16%
 • SKM Warszawa – 1,12%
 • WKD – 0,42%
 • Arriva RP – 0,34%
 • Pozostali – 0,25%

Praca eksploatacyjna

W 2022 r. łączna praca eksploatacyjna w przewozach pasażerskich osiągnęła wartość 186 mln pociągokilometrów. W porównaniu z 2021 r. jest to wynik o ponad 8 mln wyższy (+4,5%). W 2022 r. praca eksploatacyjna analogicznie jak w przypadku liczby pasażerów i pracy przewozowej odnotowała rekordowy wynik na przestrzeni ostatniej dekady.

Średnia odległość przejazdu

W 2022 r. średnia odległość przejazdu jednego pasażera wyniosła 69,4 km, co jest wynikiem wyższym o 4,6 km (+7,1%) w porównaniu do 2021 r. W porównaniu z 2019 r. długość trasy pokonanej przez jednego pasażera była dłuższa o prawie 4 km. Wartość średniej odległości przejazdu pasażera w 2022 r. jest najwyższą odnotowaną na przestrzeni ostatnich 10 lat.

 Wyniki przewozowe ubiegłego roku cieszą, co nie oznacza, że kolej w naszym kraju jest wykorzystywana w optymalnym zakresie – zarówno do przewozu osób, jak i rzeczy. Należy się tym samym uważnie przyjrzeć czynnikom, które obniżają konkurencyjność kolei wobec innych środków transportu. Dużym wyzwaniem dla kolei jako zrównoważonego środka transportu są wysokie ceny energii, które generują wyższe ceny usług, a tym samym mogą zniechęcać potencjalnych pasażerów do korzystania z usług kolei. Bez odpowiedniego wsparcia utrzymywanie pozytywnego trendu sprzed 2022 r. może być trudne – podsumował Prezes Góra.