Newag dostarczy RCP pięć kolejnych lokomotyw Dragon 2

Newag dostarczy RCP pięć kolejnych lokomotyw Dragon 2

Newag podpisał ze spółką Rail Capital Partner pięć indywidualnych umów na dostawę lokomotyw Dragon 2. Pojazdy zostaną dostarczone w 2026 r.

Dwie z pięciu zamówionych lokomotywy będą lokomotywami multisystemowymi, przeznaczonymi do poruszania się po Polsce, Czechach oraz na Słowacji. Pozostałe trzy zostaną wyposażone w spalinowy moduł dojazdowy, który umożliwia lokomotywie poruszanie się po niezelektryfikowanych bocznicach kolejowych.

Wraz ze sprzedażą lokomotyw Newag będzie świadczył usługi utrzymania przez okres 10 lat.

Szacunkowa wartość zamówienia umów wynosi 100 800 000,00 zł netto, z czego około 5 % stanowi szacunkowe wynagrodzenie za świadczenie usługi utrzymania planowego w zakresie poziomów P1 oraz P2 płatne w trakcie utrzymania proporcjonalnie do upływu czasu i przebiegu Lokomotyw, a pozostałą część stanowi cena sprzedaży lokomotyw płatna po wydaniu pojazdu. Ponadto Umowy Indywidualne przewidują możliwość zlecenia utrzymania korekcyjnego oraz przeglądów planowych w zakresie poziomów P3 oraz P4.

Podpisanie dzisiejszych umów to realizacja umowy ramowej z września 2019 r. Nowosądecki producent dostarczył dotychczas do bydgoskiego poolu taborowego 10 lokomotyw Dragon 2. W tym miesiącu firma odebrała Dragona nr 50.

W przypadku gdy RCP zamówi co najmniej 30 lokomotyw, Newag zobowiązany będzie do powstrzymania się od sprzedaży pojazdów przeznaczonych do dzierżawy innym podmiotom z Grupy Newag świadczącym usługi dzierżawy taboru szynowego przez okres 3 lat od zawarcia umów ramowych.