MI: PKP Intercity ma autonomię dotyczącą uruchamiania połączań EIP/EIC

MI: PKP Intercity ma autonomię dotyczącą uruchamiania połączań EIP/EIC

Realizacja połączeń kategorii EIP/EIC nie jest objęta umową PCS łączącą Ministerstwo Infrastruktury i PKP Intercity poinformował wiceminister Bittel w odpowiedzi na interpelację grupy posłów, którzy zapytali o połączenie EIC „Lech”

Pod koniec listopada poseł Maria Małgorzata Janyska wraz z grupą posłów skierowała do ministra infrastruktury interpelację w sprawie likwidacji pociągu „Lech” relacji Poznań-Warszawa-Poznań. Jak zaznaczają w dokumencie posłowie, przez dziesiątki lat pociąg „Lech” Poznań–Warszawa–Poznań uważany za najpopularniejszy na tej trasie. Poranne godziny wyjazdu z Poznania i powrót po południu sprawiały, że wielu Wielkopolan korzystało z niego, szczególnie ci, którzy jechali do stolicy na zawodowe spotkania, konferencje itp., i jeszcze tego samego dnia wracali do Poznania.

– Pandemia spowodowała, że został on w 2020 roku zawieszony – dodają.

Od 7 listopada połączenie to zostało przywrócone. Jednak wraz z wejściem nowego rozkładu jazdy pociągów 2021/22 „Lech” ponownie został wycięty z rozkładu.

Posłowie zapytali więc jakie przesłanki zdecydowały o likwidacji przejazdów pociągiem „Lech” na trasie Poznań – Warszawa – Poznań.

Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury poinformował, że resort jako organizator kolejowych przewozów pasażerskich, kładzie duży nacisk na zapewnienie możliwie dużej liczby bezpośrednich połączeń, uwzględniając preferencje podróżnych.

– Pociąg EIC „Lech”, do którego odnosi się interpelacja, realizuje połączenie komercyjne i nie jest objęty, łączącą Ministra Infrastruktury i PKP Intercity umową o świadczenie usług o charakterze użyteczności publicznej w zakresie wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich – wyjaśnił.

Przedstawiciel Ministerstwa zaznaczył, że pociągi kategorii EIP/EIC uruchamiane są na zasadach komercyjnych przez PKP Intercity, tj. na własne ryzyko handlowe przewoźnika.  

– PKP Intercity posiada autonomię decyzyjną dotyczącą siatki tego rodzaju połączeń, np. liczby kursów, tras, godzin kursowania czy stacji zatrzymań – dodał.

Wiceminister Bittel wyliczył również, że  od 12 grudnia 2021 r. pasażerowie mają do dyspozycji 15 par pociągów PKP Intercity w ciągu doby w relacji Poznań – Warszawa – Poznań.

– Na czas przejazdu oraz liczbę pociągów na trasie Poznań – Warszawa mają wpływ obecnie prowadzone prace budowlane na linii kolejowej nr 3 Warszawa Zachodnia – Kunowic – podsumował Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

Przypomnijmy, że obecnie prowadzone są prace modernizacyjne linii kolejowej nr 3, których celem jest dostosowanie niezmodernizowanej infrastruktury technicznej do prędkości 160 km/h dla pociągów pasażerskich i 120 km/h dla pociągów towarowych oraz nacisku na oś wynoszącego 221 kN. Zakończenie prac na odcinku Sochaczew – Swarzędz planowane jest do końca 2022 r.

Bittel zwrócił również uwadze, że na czas przejazdu oraz liczbę pociągów na trasie Poznań – Warszawa mają również wpływ obecnie prowadzone inwestycje na terenie warszawskiego węzła kolejowego, a w szczególności modernizacja stacji Warszawa Zachodnia, której koniec jest przewidziany na IV kw. 2023 roku.