Blisko 98 mln zł netto na rewitalizację odcinka Padew – Mielec

Blisko 98 mln zł netto na rewitalizację odcinka Padew – Mielec

Za 97,7 mln zł netto zostaną wykonane przez PKP Polskie Linie Kolejowe  prace na trasie Padew – Mielec. To odcinek ważnej linii, która zapewnia podróże regionalne i dalekobieżne m.in. w kierunku Sandomierza i Lublina oraz Dębicy. Zwiększa się dostępność i rola kolei na Podkarpaciu dzięki wykorzystaniu środków unijnych i budżetowych.

Umowa na rewitalizację linii na odcinku Padew – Mielec, to kolejne zadanie PLK na trasie Padew – Mielec – Dębica. We wrześniu wznowiono przewozy pasażerskie na odcinku Mielec – Dębica.

– Zgodnie z obietnicą, rozpoczynamy kolejny etap rewitalizacji mieleckiej kolei. Po remoncie odcinka Mielec-Dębica już za dwa lata pojedziemy pociągiem w kierunku Tarnobrzega. Ta inwestycja ma podwójne znaczenie, bo zakłada budowę wiaduktu nad torami łączącego obwodnicę i drogę w kierunku mostu. To bez wątpienia poprawi bezpieczeństwo oraz przełoży się na likwidację korków. Dziękuję wszystkim, którzy ciężko  pracowali, abyśmy doszli do tego miejsca, w którym dziś jesteśmy, choć przeciwności nie brakowało. Szczególnie chcę podkreślić rolę władz PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Ministerstwa Infrastruktury i marszałka województwa.  – powiedział Tomasz Poręba, europoseł.

Roboty na odcinku Padew – Mielec to m.in. kompleksowa wymiana torów. Podróżni zyskają oczekiwane warunki obsługi na stacji Chorzelów oraz na przystankach Jaślany i Tuszów Narodowy. Obiekty będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się i ułatwią dostęp do pociągów wszystkim pasażerom.

– To kolejna historyczna chwila dla Mielca. Rozpoczynamy następny etap modernizacji linii kolejowej, ale również zaczynamy inwestycję, która jest niezbędna dla płynności ruchu drogowego i kolejowego. Modernizacja torów od Mielca do Padwi oraz budowa wiaduktu to inwestycja w nowe środki transportu, poprawa bezpieczeństwa i likwidacja korków. Cieszę się, że tak wyczekiwane przedsięwzięcia będą finansowane z Funduszy Europejskich. O wiadukcie dyskusje trwały od kilku lat, jednak trudy realizacji tej inwestycji podejmują dziś PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., za co chciałem podziękować panu prezesowi Ireneuszowi Merchel. Dziękuję również za wsparcie europosła Tomasza Poręby i ministerstwa infrastruktury. Po modernizacji torów myślę, że liczba pociągów pasażerskich znacznie się zwiększy, zarówno tych regionalnych, jak i dalekobieżnych, bo takie deklaracje też już padały. Z końcem nowego roku ma być gotowe drugie przejście podziemne w Mielcu, więc bezpieczeństwo będzie jeszcze większe. Chcę podkreślić także znaczenie gospodarcze szczególnie tego odcinka Mielec – Padew Narodowa, który łączy się z linią LHS. Gdy dodamy do tego zapowiadany remont linii Padew – Wola Baranowska i rozbudowę terminali przeładunkowych w Woli Baranowskiej tworzy nam się pełny obraz tego przedsięwzięcia, które będzie miało olbrzymie znacznie dla potencjału gospodarczego tego regionu. – powiedział Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego.

Zadaniem wykonawcy jest także budowa nowego wiaduktu drogowego w Mielcu przy ul. Sienkiewicza. Bezkolizyjny obiekt zastąpi dwa skrzyżowania kolejowo-drogowe w poziome szyn. Takie rozwiązanie zwiększy bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i znacznie usprawni komunikację drogową. Podobny efekt przyniesie przebudowa 12 skrzyżowań kolejowo-drogowych.

– Efektywne wykorzystywanie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. środków unijnych i budżetowych przekłada się na likwidację wykluczenia komunikacyjnego i lepsza dostępność mieszkańców  do kolei.  Takie korzyści przyniosły prace wykonane na trasie Dębica – Mielec. Zwiększymy możliwości kolei na Podkarpaciu, dzięki kolejnej inwestycji na odcinku Mielec – Padew.  – powiedział Mirosław Skubiszyński, wiceprezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Umowę za 97,7 mln zł netto na rewitalizację odcinka Padew – Mielec PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały z konsorcjum firm: Swietelsky Rail Polska Sp. z o.o., Kraków (Lider) oraz Swietelsky AG, (członek konsorcjum). Rozpoczęcie robót planowane jest w I kwartale 2022 r. Finansowanie planowane jest ze środków RPO województwa podkarpackiego.

Reaktywowanie trasy Padew – Mielec – Dębica zwiększa możliwości kolei na Podkarpaciu

Inwestycje prowadzone przez PLK na trasie Mielec – Dębica, zapewniły we wrześniu br., po dwunastoletniej przerwie przywrócenie pasażerskich połączeń kolejowych z Mielca do Dębicy. Podróżni zyskali lepszy dostęp do kolei. Kolejny etap poprawy stanu linii, zapewniającej przejazdy od Dębicy na trasie Kraków – Rzeszów – Przemyśl w stronę Lublina lub Sandomierza i Skarżyska – Kamiennej, pozytywnie wpłynie na rozwój komunikacji na sieci kolejowej.

Reaktywowanie linii kolejowej Padew – Mielec – Dębica istotnie wpłynie także na ruch towarowy. Inwestycja przyczyni się do rozwoju północnej części województwa podkarpackiego. Lepiej skomunikuje istniejące na trasie strefy ekonomiczne z innymi regionami w kraju.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.