MI: skrócenie czasu podróży nie jest priorytetem modernizacji linii Warszawa – Poznań

MI: skrócenie czasu podróży nie jest priorytetem modernizacji linii Warszawa – Poznań

Prace prowadzone na linii Warszawa – Poznań mają na celu głównie zwiększenie na niej przepustowości. Skrócenie czasu podróży nie jest priorytetem obecnie realizowanego projektu – poinformował Andrzej Bittel wiceminister infrastruktury w odpowiedzi na interpelację posłów Waldy Dzikowskiego oraz Franciszka Sterczewskiego.

W skierowanej do ministra infrastruktury interpelacji, poseł Waldy Dzikowski zapytał czy zasadne było przeprowadzenie modernizacyjnych, gdy stosunek zysku do poniesionych nakładów inwestycyjnych wydaje się tak nieproporcjonalnie niski.

– Inwestycja kosztuje 2,5 mld zł, a po jej zakończeniu pociągi pojadą zaledwie 8 minut szybciej niż w roku 2017 – wskazał poseł Dzikowski.

Poseł Sterczewski przypomniał, że trasą pomiędzy Poznaniem a Warszawą codziennie poruszają się tysiące osób często kursujących w ramach swoich obowiązków służbowych.

– Zdaję sobie sprawę z opóźnionej modernizacji, jednak dostajemy od mieszkanek i mieszkańców Poznania sygnały, że obecny stan jest bardzo uciążliwy dla pasażerek i pasażerów – napisał poseł

Poseł Franciszek Sterczewski zapytał więc,  kiedy pociągi na tej trasie osiągną pełną prędkość zakładaną przez Ministerstwo Infrastruktury przed modernizacją?

– Celem obecnej modernizacji linii kolejowej E 20 Warszawa – Poznań jest dostosowanie niezmodernizowanej infrastruktury technicznej do prędkości 160 km/h dla pociągów pasażerskich i 120 km/h dla pociągów towarowych oraz nacisku na oś wynoszącego 221 kN.  poinformował Andrzej Bittel wiceminister infrastruktury.

Dodał, że podniesienie prędkości do 160 km/h obejmuje niewielką część odcinka niezmodernizowanej linii kolejowej i w tym wypadku skrócenie czasu podróży nie jest priorytetem obecnie realizowanego projektu.

Przedstawiciel resortu zaznaczył, że prace prowadzone na ww. linii kolejowej mają na celu głównie zwiększenie na niej przepustowości, dostosowanie linii do podstawowych standardów jakości jednolitych w europejskim rynku transportowym w zakresie prędkości, bezpieczeństwa oraz interoperacyjności.

– Modernizacja pozwoli także m.in. na poprawę bezpieczeństwa i komfortu podróży w zakresie przewozów pasażerskich i towarowych, zmniejszenie obecnych kosztów eksploatacji i utrzymania dzięki nowoczesnym technikom realizacji prac budowlanych oraz najwyższej jakości systemom kontroli monitoringu i nadzoru, poprawę ochrony środowiska (szczególnie w odniesieniu do przewozu towarów niebezpiecznych), poprawę bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych dzięki zmniejszeniu ich liczby i instalacji nowoczesnych systemów monitoringu i ostrzegania – wymienił sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Zakończenie realizacji projektu pn. „Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Poznańpozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz” planowane jest do końca 2022 r. Jednak zakończenie prac na linii kolejowej nr 3 na odcinku Warszawa – Poznań planowane jest w III kw. 2023 r.