MAP o sytuacji w PKP Cargo

MAP o sytuacji w PKP Cargo

Ponad trzy miesiące posłanka Monika Wielichowska czekała na odpowiedź przedstawicieli Ministerstwa Aktywów Państwowych na interpelację dotyczącą sytuacji w PKP Cargo.

Pod koniec lipca 2023 roku posłanka Wielichowska, zaniepokojona sytuacją największego przewoźnika towarowego w Polsce, zapytała, czy zostaną wyciągnięte konsekwencje wobec członków byłego Zarządu i Rady Nadzorczej PKP Cargo za doprowadzenie spółki giełdowej do katastrofalnej sytuacji finansowej i taborowej. Czy największemu przewoźnikowi kolejowemu towarowemu w Polsce, drugiemu przewoźnikowi w Europie, czyli PKP Cargo, grozi upadłość? Czy w związku ze złym stanem spółki rozważane jest odwołanie nieudolnego zarządu?

Na pytania posłanki odpowiedział Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Przypomniał, że Skarb Państwa nie jest akcjonariuszem PKP Cargo i nie wykonuje uprawnień właścicielskich ani osobistych z akcji spółki. W związku z tym Ministerstwo Aktywów Państwowych zwróciło się do PKP S.A. (posiada 33,01% udziałów w kapitale zakładowym PKP Cargo) z prośbą o pomoc w pozyskaniu informacji umożliwiających udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w interpelacji dotyczącej działalności przewoźnika.

W odpowiedzi, którą PKP S.A. przekazała do Ministerstwa Aktywów Państwowych, zostało zawarte stanowisko przewoźnika, w którym Zarząd PKP Cargo zdecydowanie nie podziela poglądu Pani Poseł, jakoby spółka znajdowała się w złej kondycji oraz w katastrofalnej sytuacji finansowej – czytamy w odpowiedzi na interpelację.

Na potwierdzenie swojego stanowiska, Zarząd PKP Cargo przytoczył wyniki osiągnięte przez spółkę na koniec 2022 r. oraz za I półrocze 2023 r.

Przypomnijmy, że Grupa PKP Cargo w 2022 r. wypracowała zyskiem netto w wysokości 148 mln zł. W I półroczu 2023 r. Grupa PKP Cargo wypracowała zysk netto w wysokości 110 mln zł, poprawiając wynik netto o 152 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku 2022.

Zarząd Spółki wskazał, że z uwagi na charakter oraz rozmiar prowadzonej działalności, Grupa PKP Cargo jest podatna na zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne (np. niedobory surowców, nakładane embarga czy sytuację geopolityczną), na które niejednokrotnie nie ma wpływu  – napisał wiceminister Małecki.

Przedstawiciel resortu  odniósł się także do pytania, dotyczącego odwołania zarządu spółki.

Uprzejmie informuję, że zgodnie ze Statutem PKP Cargo, ewentualne odwołanie Członków Zarządu należy do kompetencji Rady Nadzorczej, która sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej funkcjonowania – zaznaczył Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Przypomnijmy, że skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2023 r. Grupy PKP Cargo zostanie opublikowany 29 listopada 2023 r. Od wyników spółki zależeć będzie wdrożenie podwyżki dla pracowników przewoźnika.