Blisko 110 mln zł zysku netto Grupy PKP Cargo w I półroczu 2023 r.

Blisko 110 mln zł zysku netto Grupy PKP Cargo w I półroczu 2023 r.

Grupa PKP CARGO wypracowała w I półroczu 2023 r. 2 899,5 mln zł przychodów, co oznacza wzrost rok do roku o 18,3%. W pierwszych sześciu miesiącach 2023 r. zysk netto Grupy sięgnął 109,7 mln zł wobec 42,4 mln zł straty w analogicznym okresie rok wcześniej.

W I półroczu 2023 r. Grupa przewiozła 42,5 mln ton ładunków, o około 8,5 mln ton mniej rok do roku. Praca przewozowa osiągnęła poziom 11 632 mln tkm w porównaniu z 13 335 mln tkm w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Wyniki I półrocza tego roku, szczególnie II kwartału, charakteryzują się sezonowością. W analizowanym okresie byliśmy aktywni w segmencie kruszyw i materiałów budowlanych, jednocześnie obserwowaliśmy spadek masy i pracy przewozowej w segmencie węgla kamiennego. W II półroczu 2023 r. liczymy na większą dynamikę wzrostu, jeżeli chodzi o przychody. Jesień i zima to dla nas czas zwiększonych przewozów węgla, ale jesteśmy dobrze przygotowani na ten okres. Dzięki współpracy wszystkich podmiotów uczestniczących w procesie transportu i naszych spółek zależnych zrobimy wszystko, żeby nasi kontrahenci mieli pewność, że zawsze mogą na nas liczyć – komentuje Dariusz Seliga, prezes PKP Cargo.

Na kształtowanie się parametrów operacyjnych w ramach segmentu przewozu węgla kamiennego wpłynęła dynamika zmian zachodzących na międzynarodowym i krajowym rynku węgla. Kształtowała decyzje klientów o dostawach surowca, co przełożyło się na liczbę i kierunki przewozów zrealizowanych przez PKP Cargo. Ponadto, należy wskazać na nagromadzenie przez odbiorców zapasów węgla w efekcie intensyfikacji przewozów w 2022 r. Jednocześnie, wg raportu Polskich Sieci Energetycznych, produkcja energii elektrycznej z węgla kamiennego w I półroczu 2023 r. wyniosła 37 571 GWh i była o 13% niższa rok do roku. W rezultacie w analizowanym okresie grupa przewiozła 19,9 mln ton węgla kamiennego w porównaniu z 22,8 mln ton surowca w I półroczu 2022 r. Praca przewozowa wyniosła 4 561 mln tkm w porównaniu z 4 404 mln tkm rok wcześniej.

Zmniejszenie masy towarowej w przewozach materiałów budowlanych, zmniejszone przewozy kamienia wapiennego do huty w Czechach i elektrowni niemieckich, spadek przewozów kwarcytu w eksporcie przez porty do Islandii oraz zmniejszone przewozowy dla jednego z głównych producentów w tym segmencie – który w lutym 2023 r. zawiesił produkcję cementu ze względu na jego wysoką cenę – kształtowały parametry operacyjne drugiego pod względem wielkości segmentu – kruszyw i materiałów budowlanych. W efekcie grupa przewiozła 9,4 mln ton surowca wobec 10,0 mln ton rok wcześniej. Praca przewozowa osiągnęła poziom 2 563 mln tkm, co oznacza 1,5% spadek rok do roku.

W ramach transportu intermodalnego grupa przewiozła 2,6 mln ton ładunków w porównaniu z 4,8 mln ton rok wcześniej. Praca przewozowa ukształtowała się na poziomie 1 002 mln tkm wobec 2 033 mln tkm w analogicznym okresie poprzedniego roku. Transport intermodalny w grupie, podobnie jak w przypadku innych podmiotów działających w tym segmencie rynku, jest pod presją wywołaną napaścią zbrojną Rosji na Ukrainę. Dodatkowo, spowolnienie gospodarcze w regionie oraz inflacja przełożyły się znacząco na wzrost cen przewozów intermodalnych i zmniejszenie liczby przewiezionych ładunków. W takiej sytuacji kontrahenci szukają alternatywy, wybierając transport samochodowy i morski. Ponadto, należy wskazać na remonty infrastruktury na korytarzu Wschód-Zachód oraz niedostateczną przepustowość infrastruktury, w związku z realizacją przewozów z oraz na Ukrainę.

Mocno odczuliśmy ograniczenie ruchu kolejowego na Nowym Jedwabnym Szlaku, który przed wybuchem wojny w Ukrainie zapewniał nam istotną część pracy przewozowej. Z ogólnopolskich statystyk widać zresztą, że w 2022 r. doszło do kilkunastoprocentowego spadku przewozów intermodalnych – cały rynek odczuł więc problemy wynikające z zerwania wielu dotychczasowych łańcuchów dostaw. Naszym celem jest stopniowe odbudowywanie rynku w segmencie przewozów intermodalnych. Staramy się przede wszystkim uatrakcyjnić naszą ofertę, podnosić jej konkurencyjność i poziom obsługi klientów – podkreśla Dariusz Seliga.

W kolejnych kwartałach spółka będzie koncentrować się na utrzymaniu rentowności przewozów. Celem PKP Cargo jest m.in. rozwój ukierunkowany na doskonalenie i poszerzanie działalności zarówno w ujęciu produktowym, jak i geograficznym, odbudowanie rynku w segmencie przewozów intermodalnych. i wzmocnienie ekonomiczne spółki.