M. Jaros: ważne jest aby znaleźć balans pomiędzy liczbą stacji, a atrakcyjnym czasem połączenia

M. Jaros: ważne jest aby znaleźć balans pomiędzy liczbą stacji, a atrakcyjnym czasem połączenia

Poseł Michał Jaros uważa, że dodawanie kolejnych stacji, na których ma zatrzymywać się pociąg powoduje wydłużenie czasu jazdy, a tym samym zniechęcenie pasażerów do korzystania z kolei. Jako przykład podaje stację Brzeg.

Walka z wykluczeniem komunikacyjnym to sprawa, która coraz częściej poruszana jest w debacie publicznej. Niezwykle istotne jest, by zapewnić atrakcyjność transportu zbiorowego. Ważne jest, by uruchomione zostały połączenia o odpowiednich godzinach, i których czas przejazdu będzie atrakcyjny. Ważne jest, by znaleźć balans pomiędzy liczbą stacji, na których ma zatrzymywać się pociąg, aby nie dopuścić do wykluczenia komunikacyjnego pewnych grup, a atrakcyjnym czasem połączenia – czytamy w zapytaniu posła Michała Jarosa.

W ocenie posła dodawanie kolejnych stacji, na których ma zatrzymywać się pociąg powoduje wydłużenie czasu jazdy, a tym samym zniechęcenie pasażerów do korzystania z kolei. Jest to szczególnie istotne dla połączeń dalekobieżnych.

Rozwiązaniem może być ograniczenie przystanków dla pociągów najwyższej kategorii, na które bilety są sprzedawane w wyższej cenie, do głównych, węzłowych stacji. Z kolei pociągi niższych kategorii mogłyby zatrzymywać się na większej liczbie stacji, umożliwiając tym samym wygodne przesiadki – stwierdza poseł

Jak dodaje, przykładem może być stacja Brzeg, na której zatrzymuje się wiele pociągów.

Nie jest to duża stacja węzłowa, a postoje na niej wydłużają czas jazdy w połączeniach dalekobieżnych – zauważa Jaros.

Poseł zapytał ministra infrastruktury więc ilu pasażerów wsiadających i wysiadających na stacji Brzeg skorzystało w 2019 r. oraz w 2022 r. z pociągów obsługiwanych przez PKP Intercity.

W 2019 r. skorzystało 177 364 wyjeżdżających oraz 141 110 przyjeżdżających pasażerów, w 2022 r. skorzystało 160 263 wyjeżdżających oraz 135 939 przyjeżdżających pasażerów – odpisał Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Poseł zapytał także, w których rozkładach jazdy zostało przewidziane by pociągi klasy EIP zatrzymywały się w Brzegu oraz o ile minut można skrócić czas jazdy, gdyby nie było tam zatrzymań dla najszybszych połączeń na stacji Brzeg.

Wiceminister poinformował, że od edycji RRJ 2017/2018 w Brzegu postój handlowy ma jedna para pociągów kursujących w kategorii EIP.

W przypadku zatrzymania 1-minutowego na stacji Brzeg, z uwagi na hamowanie i rozruch, czas przejazdu pociągu wydłuża się o około 3-4 minuty. Analogicznie, skrócenie czasu o czas potrzebny na rozruch wynosi 3-4 minuty – dodał Bittel.

Parlamentarzysta zapytał również czy stacja Brzeg jest stacją węzłową.

Przedstawiciel resortu poinformował , że stacja Brzeg łączy linie kolejowe nr 288 oraz 132, a pasażerowie mogą, zgodnie z obowiązującym RJP 2022/23, odjechać w bezpośredniej relacji z Brzegu do m.in. Szczecina, Zielonej Góry, Warszawy, Krakowa, Białegostoku, Gdyni, Bydgoszczy, a co za tym idzie, również do mniejszych stacji pośrednich położonych na trasie przejazdu wymienionych relacji.

– Obsługę zapewnia 21 pociągów dalekobieżnych, ofertę uzupełniają pociągi o charakterze regionalnym, które pozwalają na dojazd do większych stacji np. Wrocław Główny i kontynuowanie podróży pociągami dalekobieżnymi. Nie ma możliwości objęcia całej sieci kolejowej przewozami międzywojewódzkimi. Z tego powodu wiele odcinków i punktów tej sieci należy włączyć do przewozów międzywojewódzkich pośrednio, przez ich skomunikowanie z pociągami uruchamianymi przez samorządy wojewódzkie – podkreślił Andrzej Bittel, pełnomocnik rządu do spraw przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

Zapytanie posła Jarosa i przykład stacji Brzeg idzie w kontrze do interpelacji i zapytań innych posłów. Na początku 2021 r. posłowie Witold Zembaczyński, Ryszard Galla oraz Tomasz Kostuś skierowali do ministra infrastruktury interpelacje w której postulowali o postój pociągów PKP Intercity IC „Malczewski”, IC „Hetman” oraz IC „Wyspiański” na stacji Brzeg.

We wrześniu 2021 r. poseł Kostuś zapytał ministra czy skrócenie przejazdu o 2 minuty jest aspektem ważniejszym od dobrego skomunikowania 38-tysięczego miasta jakim jest Brzeg.

Dodajmy, że w październiku 2022 r. posłanka Paulina Matysiak zapytała Ministerstwo Infrastruktury o możliwość dodatkowych postojów połączeń PKP Intercity m.in. właśnie na stacji Brzeg, a także w Trzebini, Krzeszowicach, Mysłowicach i Oławie.