PKP IC nie zmienia zdania ws. postoju dodatkowych pociągów na stacji Brzeg

PKP IC nie zmienia zdania ws. postoju dodatkowych pociągów na stacji Brzeg

PKP Intercity wzorem obecnie obowiązującego rocznego rozkładu jazdy nie planuje zatrzymać w RRJ 2021/22 pociągów IC Malczewski, IC Wyspiański, IC Hetman, IC Wawel, IC Siemiradzki, IC Boznańska na stacji w Brzegu – poinformował Andrzej Bittel wiceminister infrastruktury w odpowiedzi na interpelację posła Tomasza Kostusia.

W skierowanej do ministra infrastruktury interpelacji poseł Tomasz Kostuś napisał, że w ocenie Komitetu Obrony Dolnośląskich Linii Kolejowych, brak postojów pociągów IC Malczewski, IC Wyspiański, IC Hetman, IC Wawel, IC Siemiradzki, IC Boznańska na wskazanej stacji ma być podyktowany „skróceniem czasu przejazdów ww. pociągów”, w praktyce skrócenie to przejawia się korektą czasu przejazdu na poziomie 2 minut.

Poseł Kostuś zapytał więc ministra czy skrócenie przejazdu o 2 minuty jest aspektem ważniejszym od dobrego skomunikowania 38-tysięczego miasta jakim jest Brzeg.

Jak poinformował Andrzej Bittel, stacja Brzeg posiada bardzo bogatą ofertę przewozową nie tylko pociągów PKP Intercity lecz także pociągów regionalnych (w godzinach szczytowych przejazdy do/z Wrocławia i Opola realizowane są co ok. 20 minut).

– W przypadku braku zatrzymania pociągu PKP Intercity na przedmiotowej stacji, istnieje szeroka gama możliwości dojazdu do Wrocławia lub Opola i kontynuowanie podróży pociągami dalekobieżnymi – dodaje Bittel.

Jak tłumaczy przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury, w przypadku dodania postojów w stacji Brzeg, czas przejazdu dla pociągów o dużej masie wydłużyłby się o około 3-4 minuty, dla pociągów o mniejszej masie o ok. 2-3 min. Masa pociągu jest jednym z elementów czasu przejazdu pociągu, który uwzględnia czas przejazdu pomiędzy punktami rozkładowymi i uwzględnia
straty na rozruch i hamowanie przy postojach i zmianach prędkości maksymalnych.

– Jednakże wydłużenie czasu przejazdu nawet o 2 minuty względem zarządzonego Rocznego Rozkładu Jazdy 2021/22 może spowodować nie tylko utratę skomunikowań np. we Wrocławiu i Opolu, lecz także powstanie wielu kolizji w zaplanowanym w RRJ ruchu jednotorowym na odcinku Opole Zachodnie – Opole Główne. W efekcie zachodziłoby ryzyko, że czas przejazdu pociągu na całej trasie wydłużyłby się o wiele bardziej niż o wartość wynikającą z samego ewentualnego postoju w Brzegu – zaznacza Bittel.

Przypomnijmy, ze to kolejna interpelacja poselska w sprawie zatrzymań dodatkowych połączeń PKP Intercity na stacji Brzeg. W kwietniu posłowie Witold Zembaczyński, Ryszard Galla oraz Tomasz Kostuś postulowali o postój pociągów IC „Malczewski”, IC „Hetman” oraz IC „Wyspiański” na stacji Brzeg.