Z jakich połączeń PKP IC będą mogli korzystać mieszkańcy Trzebini, Krzeszowic, Mysłowic, Brzegu i Oławy?

Z jakich połączeń PKP IC będą mogli korzystać mieszkańcy Trzebini, Krzeszowic, Mysłowic, Brzegu i Oławy?

W ramach nowego rocznego rozkładu jazdy edycji 2022/2023 siatka postojów pociągów kategorii InterCity: Malczewski,  Hetman, Wawel, Siemiradzki, Boznańska i Wyspiański została zaplanowana w sposób analogiczny do obecnie obowiązującego rozkładu jazdy – poinformował Andrzej Bittel w odpowiedzi na interpelację poselską.

Pasażerowie polskich kolei zwracają się z apelem, aby pociągi PKP Intercity, które są dotowane przez państwo, zatrzymywały się ponownie na kilku stacjach, które zostaną w niniejszej interpelacji wymienione. Jako główny argument, z którym trudno się nie zgodzić, podają, że występujące ograniczenia w postojach handlowych pociągów nie wpływają pozytywnie na ułatwienie dostępności mniejszych miast do połączeń międzywojewódzkich. Z tego też powodu część pasażerów w ogóle rezygnuje z podróży koleją – napisała w interpelacji posłanka Paulina Matysiak.

Posłanka zapytała czy pociągi PKP Intercity będą mogły wraz z nowym rozkładem jazdy zatrzymywać się stacjach w Trzebini, Krzeszowicach, Mysłowicach, Brzegu i Oławie. Chodzi o połączenia: IC Malczewski (Oława, Brzeg), IC Hetman (Oława, Brzeg), IC Wawel (Brzeg), IC Siemiradzki (Oława, Brzeg, Mysłowice, Trzebinia, Krzeszowice), IC Boznańska (Oława, Brzeg), IC Wyspiański (Brzeg).

Obecny model oferty przewozowej na ciągu komunikacyjnym E30 (Wrocław – Kraków) polegający na kursowaniu na przemian pociągów przyspieszonych i pociągów o pełnej siatce postojów został pozytywnie przyjęty przez pasażerów, o czym świadczy zapełnienie pociągów – odpisał wiceminister Bittel.

Jak przyznał, pociągi o skróconej siatce postojów zaplanowane są z intencją pokonywania odcinka Wrocław – Kraków z krótszym czasem przejazdu celem zwiększenia atrakcyjności transportu kolejowego dla podróżujących między dużymi miastami w świetle konkurencji drogowej z równoległą autostradą A4.

Dla mniejszych lokalizacji m.in. takich jak miasta wymienione w interpelacji, również zapewniona jest rozbudowana oferta przewozowa umożliwiająca podróżowanie zarówno w relacjach obejmujących ciąg komunikacyjny Wrocław – Kraków, jak i w relacjach wychodzących poza ten ciąg – tłumaczy

Resor przygotował wykaz pociągów PKP Intercity zaplanowanych do obsługi stacji Trzebinia, Krzeszowice, Mysłowice, Brzeg i Oława

Brzeg

1. IC NightJet rel. Berlin – Wiedeń/Budapeszt – Berlin
2. IC Morcinek rel. Wrocław – Lublin – Wrocław
3. IC Bolko rel. Wrocław – Lublin – Wrocław
4. IC Oleńka rel. Wrocław – Warszawa – Wrocław
5. IC Fredro rel. Wrocław – Warszawa – Wrocław
6. TLK Rozewie rel. Gdynia/Hel – Kraków – Hel/Gdynia
7. IC Artus rel. Gdynia/Hel – Kraków – Hel/Gdynia
8. IC Gwarek rel. Słupsk/Ustka – Katowice – Słupsk/Ustka
9. IC Nałkowska rel. Wrocław – Białystok – Wrocław
10. IC Mehoffer rel. Zielona Góra/Jelenia Góra – Przemyśl – Jelenia Góra/Zielona Góra
11. IC Matejko rel. Szczecin – Przemyśl – Szczecin
12. IC Chełmoński rel. Świnoujście – Przemyśl – Świnoujście
13. IC Ślązak rel. Poznań – Przemyśl – Poznań
14. IC Grottger rel. Wrocław – Przemyśl – Wrocław
15. IC Szyndzielnia rel. Ustka – Bielsko-Biała – Ustka
16. TLK Wyczółkowski rel. Świnoujście – Lublin – Świnoujście
17. IC Piast rel. Gdynia – Kraków – Gdynia
18. TLK Orzeszkowa rel. Szklarska Poręba/Jelenia Góra – Warszawa – Jelenia Góra/Szklarska Poręba
19. IC Halny rel. Bydgoszcz – Bielsko-Biała/Zakopane – Bydgoszcz
20. IC Śnieżka rel. Szklarska Poręba/Kudowa Zdrój – Warszawa – Kudowa Zdrój/Szklarska Poręba
21. EIP Warszawa – Wrocław –Warszawa

Ponadto w ramach RRJ zaplanowano kursowanie pociągów sezonowych:
1. IC Krakowianka rel. Kołobrzeg – Kraków – Kołobrzeg
2. IC Jamno rel. Ustka – Kraków – Ustka
3. TLK Wolin rel. Świnoujście – Kraków/Bielsko Biała – Świnoujście

Oława

1. IC Morcinek rel. Wrocław – Lublin – Wrocław
2. IC Bolko rel. Wrocław – Lublin – Wrocław
3. IC Oleńka rel. Wrocław – Warszawa – Wrocław
4. IC Fredro rel. Wrocław – Warszawa – Wrocław
5. TLK Rozewie rel. Gdynia/Hel – Kraków – Hel/ Gdynia
6. IC Artus rel. Gdynia/Hel – Kraków – Hel/Gdynia
7. IC Gwarek rel. Słupsk/Ustka – Katowice – Ustka/Słupsk
8. IC Nałkowska rel. Wrocław – Białystok – Wrocław
9. IC Mehoffer rel. Zielona Góra/Jelenia Góra – Przemyśl – Jelenia Góra/Zielona Góra
10. IC Matejko rel. Szczecin – Przemyśl –Szczecin
11. IC Chełmoński rel. Świnoujście – Przemyśl – Świnoujście
12. IC Ślązak rel. Poznań – Przemyśl – Poznań
13. IC Grottger rel. Wrocław – Przemyśl – Wrocław
14. IC Szyndzielnia rel. Ustka – Bielsko-Biała – Ustka
15. TLK Wyczółkowski rel. Świnoujście – Lublin – Świnoujście
16. IC Piast rel. Gdynia – Kraków – Gdynia
17. TLK Orzeszkowa rel. Szklarska Poręba/Jelenia Góra – Warszawa – Jelenia Góra/Szklarska Poręba
18. IC Halny rel. Bydgoszcz – Bielsko-Biała/Zakopane – Bydgoszcz

Ponadto w ramach RRJ zaplanowano kursowanie pociągów sezonowych:
1. IC Krakowianka rel. Kołobrzeg – Kraków – Kołobrzeg
2. IC Jamno rel. Ustka – Kraków – Ustka
3. TLK Wolin rel. Świnoujście – Kraków/Bielsko Biała – Świnoujście

Trzebinia, Krzeszowice

1. IC Chopin rel. Warszawa – Praga/Wiedeń/Budapeszt – Warszawa
2. TLK Galicja rel. Kraków – Praga – Kraków
3. TLK Roztocze rel. Bohumin – Lublin – Bohumin
4. TLK Sudety rel. Jelenia Góra – Kraków – Jelenia Góra
5. IC Osterwa rel. Szczecin – Kraków – Szczecin
6. IC Pułaski rel. Poznań – Kraków – Poznań
7. IC Wybicki rel. Poznań – Kraków – Poznań
8. TLK Rozewie rel. Gdynia/Hel – Kraków – Hel/Gdynia
9. IC Artus rel. Gdynia/Hel – Kraków – Hel/Gdynia
10. IC Przemyślanin rel. Świnoujście/Ustka – Przemyśl – Ustka/Świnoujście
11. IC Matejko rel. Szczecin – Przemyśl – Szczecin
12. IC Chełmoński rel. Świnoujście – Przemyśl – Świnoujście
13. IC Ślązak rel. Poznań – Przemyśl – Poznań
14. IC Grottger rel. Wrocław – Przemyśl – Wrocław
15. IC Piast rel. Gdynia – Kraków – Gdynia

Ponadto w ramach RRJ zaplanowano kursowanie pociągów sezonowych:
1. IC Krakowianka rel. Kołobrzeg – Kraków – Kołobrzeg
2. IC Bursztyn rel. Kołobrzeg – Kraków – Kołobrzeg
3. TLK Wolin rel. Świnoujście – Kraków – Świnoujście

Mysłowice

1. IC Chopin rel. Warszawa – Praga/Wiedeń/Budapeszt – Warszawa
2. TLK Galicja rel. Kraków – Praga – Kraków
3. TLK Roztocze rel. Bohumin – Lublin – Bohumin
4. TLK Sudety rel. Jelenia Góra – Kraków – Jelenia Góra
5. IC Osterwa rel. Szczecin – Kraków – Szczecin
6. TLK Rozewie rel. Gdynia/Hel – Kraków – Hel/Gdynia
7. IC Artus rel. Gdynia/Hel – Kraków – Hel/Gdynia
8. IC Matejko rel. Szczecin – Przemyśl – Szczecin
9. IC Chełmoński rel. Świnoujście – Przemyśl – Świnoujście
10. IC Ślązak rel. Poznań – Przemyśl – Poznań
11. IC Grottger rel. Wrocław – Przemyśl – Wrocław
12. IC Piast rel. Gdynia – Kraków – Gdynia

Ponadto w ramach RRJ zaplanowano kursowanie pociągów sezonowych:
1. IC Krakowianka rel. Kołobrzeg – Kraków – Kołobrzeg
2. TLK Wolin rel. Świnoujście – Kraków – Świnoujście

Zgodnie z danymi przytoczonymi powyżej trudno się zgodzić z argumentem, że miejscowości wymienione w interpelacji mają ograniczony dostęp do połączeń międzywojewódzkich – podkreślił przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury

Jednocześnie poinformował, że dla przykładu stacja Brzeg i Oława posiadają bardzo bogatą ofertę przewozową nie tylko pociągów PKP Intercity, lecz także pociągów regionalnych (np. w godzinach szczytowych przejazdy do i z Wrocławia i Opola realizowane są co ok. 20 minut).

-W rezultacie w przypadku braku zatrzymania danego pociągu w Brzegu czy Oławie, istnieje szeroka oferta połączeń regionalnych umożliwiających dojazd np. do Wrocławia lub Opola i kontynuowanie podróży pociągami dalekobieżnymi – zaznaczył Bittel.