A. Bittel: brak postoju przez 3 pociągi PKP IC na stacji Brzeg nie stanowi utrudnienia w planowaniu podróży

A. Bittel: brak postoju przez 3 pociągi PKP IC na stacji Brzeg nie stanowi utrudnienia w planowaniu podróży

Posłowie Witold Zembaczyński, Ryszard Galla oraz Tomasz Kostuś skierowali do ministra infrastruktury interpelacje w których postulują o postój pociągów PKP Intercity IC „Malczewski”, IC „Hetman” oraz IC „Wyspiański” na stacji Brzeg.

Jak czytamy w interpelacji posła Witolda Zembaczyńskiego, pomimo rekomendacji Ministerstwo Infrastruktury nie zrealizował postulatu, a tym samym Brzeg utracił połączenie z kurortem nadmorskim, jakim jest Kołobrzeg.

– Większość mieszkańców powiatu brzeskiego posiada korzenie w Zamościu/Hrubieszowie na Lubelszczyźnie. Poprzez likwidację postojów spadło zainteresowanie ww. pociągami, co odbija się na frekwencji, a w konsekwencji na odwrocie podróżnych od kolei – dodaje poseł.

Poseł Galla dodaje, że konsekwencją braku tych postojów są prawie czterogodzinne luki pomiędzy pociągami do Gliwic, Katowic i Krakowa, co nie sprzyja zainteresowaniu podróżnych koleją. Natomiast poseł Kostuś zapytał jakie były przesłanki aby przystanek w miejscowości Brzeg wykluczyć z trasy przejazdy pociągów IC Malczewski, Hetman oraz Wyspiański.

W nawiązaniu do interpelacji posłów stanowisko przedstawił Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury ds. kolei, który poinformował, że kwestia zatrzymań pociągów IC „Malczewski”, IC „Wyspiański” oraz IC „Hetman” na stacji Brzeg, została szczegółowo zbadana, a wyniki analizy wykazały, że w rocznym rozkładzie jazdy edycji 2020/2021 mieszkańcy Brzegu dysponują, jedną z najbogatszych w kraju ofertą przewozową pociągów uruchamianych przez PKP Intercity.

– W ciągu doby na stacji zatrzymuje się 46 pociągów w ramach umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie międzywojewódzkich i międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich oraz dodatkowo 2 pociągi komercyjne, kategorii handlowej EIP. Ponadto na stacji zatrzymuje się 56 pociągów spółki Polregio, kursujących do/z Opola i Wrocławia. Zatem, wliczając pociągi PKP IC zatrzymuje się ich ponad 100 w każdej dobie. Średnio częściej niż co 15 minut w Brzegu zatrzymuje się pociąg pasażerski, włączając także godziny nocne – wylicza minister Bittel.

Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury dodał, że połączenia z Brzegu do Zamościa/Hrubieszowa lub Kołobrzegu mogą być realizowane dzięki połączeniom przesiadkowym, które są nieodłącznym elementem systemu transportu publicznego.

– Tak duża i dobra dostępność komunikacyjna do sieci kolejowych pociągów pasażerskich jest zdecydowanie powyżej średniej krajowej – dodał minister.

Jak informuje Andrzej Bittel, w chwili obecnej nie jest planowane zwiększanie liczby połączeń na stacji Brzeg.

– Pominięcie postoju przez przedmiotowe 3 pary pociągów PKP Intercity nie stanowi istotnego utrudnienia w planowaniu podróży, natomiast przyczynia się do skrócenia czasu przejazdu na odcinku Wrocław– Kraków, co w znaczący sposób wpływa na konkurencyjność transportu kolejowego względem transportu drogowego i zadowolenie pasażerów – zaznacza.