Kolej najszybsza na trasie Skawina – Kraków

Kolej najszybsza na trasie Skawina – Kraków

Od niedzieli 13 marca w mniej niż 30 minut z przystanku Skawina Zachodnia i stacji Podbory Skawińskie dojedziemy pociągiem do stolicy Małopolski. To efekt inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych na odcinku Kraków – Skawina – Oświęcim.

Od niedzieli 13 marca pociągi będą obsługiwać zmodernizowany przystanek Skawina Zachodnia i przebudowaną stację Podbory Skawińskie. Zwiększą się możliwości połączeń kolejowych w Skawinie i Borku Szlacheckim. Przebudowane perony ułatwią dostęp do pociągu wszystkim podróżnym, również osobom o ograniczonej możliwości poruszania się. Nowe połączenia kolejowe umożliwią dojazd do Krakowa w czasie krótszym niż połączenia drogowe.

Przystanek Skawina Zachodnia został „przesunięty” o kilkaset metrów. Dzięki temu perony są bliżej osiedli. Podróżni mają do dyspozycji dwa perony połączone przejściem podziemnym. Warunki podróży ułatwiają windy. Z myślą o potrzebach pasażerów przebudowano stację Podbory Skawińskie, zlokalizowaną na terenie Borku Szlacheckiego. Wybudowano dwa większe i wyższe perony. Komunikacje ułatwia przejście podziemne, które bezpiecznie łączy przyległy do kolei teren.

Modernizacja stacji w Podborach Skawińskich i przebudowa przystanku Skawina Zachodnia to efekt inwestycji Polskich Linii Kolejowych na odcinku Kraków – Skawina – Oświęcim. Już od grudnia 2021 r. pasażerowie codziennie dogodnie podróżują ze Skawiny do stolicy Małopolski.

Za przeszło 250 mln zł wymieniono tory, sieć trakcyjną i zamontowano nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Są nowe przystanki Kraków Opatkowice i Skawina Jagielnia. Perony na 6 stacjach i przystankach podwyższono i dostosowano do potrzeb wszystkich podróżnych.