Jak wyglądają kontakty spółek z Grupy PKP ze związkami zawodowymi?

Jak wyglądają kontakty spółek z Grupy PKP ze związkami zawodowymi?

Podczas sejmowej komisji infrastruktury, która odbyła się 27 kwietnia 2022 r., Krzysztof Mamiński, prezes PKP S.A. przedstawił informację jak wyglądają kontakty i rozmowy ze związkami zawodowymi w spółkach Grypy PKP.

W PKP S.A. na bieżąco trwają rozmowy ze związkami zawodowymi. Brak jest sporu zbiorowego.

– Oczywiście oczekiwania są, niemniej sytuacja jest stabilna – poinformował szef PKP S.A.

Przypomniał, że w grudniu 2021 r. w PKP Intercity zakończyły się negocjacje płacowe, podczas których osiągnięto porozumienie.

– Na chwilę obecną ani sporu zbiorowego ani innych formuły ostrych rozmów nie ma. Są stałe i bieżące kontakty które analizują aktualną sytuację wynagrodzeniowe i możliwości finansowe firmy – nadmienił przewodniczący Rady Nadzorczej przewoźnika.

Prezes PKP S.A. poinformował również o rozmowach ze związkami zawodowymi w PKP LHS, które trwają na bieżąco.

– W momencie wybuchu wojny w Ukrainie,  nawet za zgodą związków zawodowych zawieszono część uprawnień wynikających z zakładowego układu zbiorowego pracy – przyznał Mamiński.

Dodał, że obawiano się, że wybuch wojny może mieć znaczący wpływ na prace i  wyniki finansowe spółki.

– Sytuacja nie jest najgorsza choć formalnie pewne elementy są zawieszone – zaznaczył.

Prezes Mamiński dodał, że w spółkach PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, PKP Informatyka oraz Kolejowych Zakładach Łączności w Bydgoszczy rozmowy ze związkami zawodowymi trwają na bieżąco.

Odmienna sytuacja jest w PKP Cargo największym przewoźniku towarowe w Polsce, drugim w Europie, w którym od kilku miesięcy trwa spór zbiorowy wszczęty formalnie 1 marca 2022 r.

– Choć rozmowy w sprawie wzrostu wynagrodzeń toczą się od wielu miesięcy wcześniej, w latach 2020/2021 skutkowały one pewnymi porozumieniami, które nie wprowadzały systemowego wzrostu wynagrodzeń to w pewnym sensie realizowały niewielkie acz odpowiadające wzrostowi inflacyjnemu wzrosty wynagrodzeń w tej spółce – poinformował prezes Mamiński,

Jako przykład podał, że średnia płaca w PKP Cargo za rok 2020 była o 100 zł wyższa od średniej płacy w gospodarce narodowej ogłaszanej przez prezesa GUS za rok 2020 natomiast w roku 2021 średnia płaca w PKP Cargo była praktycznie co do złotówki równa średniej płacy za rok 2011 w gospodarce narodowej.

Prezes PKP S.A. przyznał, że w 2022 r.  to parcie płacowe powoduje trudne rozmowy, które są kontynuowane.

– Myślę że osiągnięciu porozumienia zgodnego z oczekiwaniami związków zawodowych w najbliższych okresach będzie trudny, acz wydaje mi się, że nie jest niemożliwe osiągnięcie porozumienia, które będzie regulować pewien wzrost wynagrodzeń pracowników spółki PKP Cargo – dodał Mamiński.

Przypomnijmy, że w środę, 27 kwietnia 2022 r. podpisaniem protokołu rozbieżności zakończyło się spotkanie Zarządu PKP Cargo z przedstawicielami związków zawodowych.