W marcu pociągami podróżowało ponad 28 mln pasażerów

W marcu pociągami podróżowało ponad 28 mln pasażerów

W ostatnim miesiącu I kwartału 2022 r. z usług kolei skorzystało 28,42 mln pasażerów. W porównaniu z marcem 2021 r. oznacza to wzrost o 13,19 mln osób (+86,7%). Na taki wyniki z pewnością przyczyniło się wprowadzenie darmowych przejazdów dla obywateli Ukrainy.

Znaczną poprawę wyników odnotowano również w pozostałych parametrach przewozów pasażerskich.  Praca przewozowa na poziomie 1 866,47 mln pasażerokilometrów była wyższa o 1 008,25 mln pasażerokilometrów (+117,5%) niż przed rokiem, a praca eksploatacyjna osiągnęła wartość 16,14 mln pociągokilometrów – wzrost o 1,14 mln pociągokilometrów (+7,6%) rok do roku. Średnia odległość przejazdu pasażera wyniosła 65,7 km, czyli o 9,3 km więcej (+16,5%) niż rok wcześniej.

W porównaniu z wcześniejszym miesiącem, w marcu tego roku przewieziono koleją o 7,18 mln pasażerów więcej (+33,8%), praca przewozowa osiągnęła wartość o 529,97 mln pasażerokilometrów wyższą (+39,7%), a praca eksploatacyjna wzrosła o 1,80 mln pociągokilometrów  (+12,5%). Średnia odległość przejazdu 1 pasażera w marcu była dłuższa o 2,8 km (+4,4%) niż w lutym tego roku.

Przewozy pasażerskie w marcu tego roku osiągnęły również wyższy poziom w porównaniu z czasem sprzed pandemii. W porównaniu z marcem 2019 r. przewieziono o 0,27 mln pasażerów więcej (+1%), praca przewozowa osiągnęła wartość o niemal 176,97 mln wyższą (+10,4%), a praca eksploatacyjna wzrosła o 1,97 mln pociągokilometrów  (+13,9%). Średnia odległość przejazdu pasażera w ub. miesiącu była o 5,6 km dłuższa (+9,4%).

W pierwszych trzech miesiącach tego roku praca eksploatacyjna osiągnęła wartość 46,09 mln pociągokilometrów a średnia odległość przejazdu pasażera wyniosła 63,3 km. W porównaniu z I kwartałem 2021 r. zauważalny jest wzrost liczby pasażerów o 28 mln (+65%), pracy przewozowej o 2 004,7 mln pasażerokilometrów (+79,9%), a pracy eksploatacyjnej o 2,98 mln pociągokilometrów  (+6,9%). W pierwszych trzech miesiącach tego roku średnio pasażer przejechał o 5 km więcej (+8,5%) niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

– Pierwszy kwartał tego roku przyniósł przewoźnikom pasażerskim dużo lepsze wyniki niż przed rokiem. Wyjątkowo rekordowy był marzec. Na wyniki lepsze niż przed pandemią wpływ miało z pewnością zniesienie większości obostrzeń sanitarnych, a także pomoc uchodźcom z Ukrainy i wprowadzenie darmowych przejazdów dla obywateli naszego wschodniego sąsiada. Do wyboru kolei mogły również przekonać rosnące w wyniku wojny ceny benzyny. W przypadku przewoźnika dalekobieżnego – PKP Intercity – liczba pasażerów w marcu wzrosła o 160%, a praca przewozowa o ponad 184% licząc rok do roku –  komentuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Udział przewoźników wg liczby pasażerów za okres styczeń – marzec 2022

W I kwartale 2022 r. przewoźnicy pasażerscy przewieźli 71,07 mln pasażerów z czego 26,48% podróżowało pociągami Polregio. Udział Kolei Mazowieckich wyniósł 17,98% a PKP Intercity 14,57%. W tym samym okresie kolejowe spółki wykonały pracę przewozową na poziomie 4 514,48 mln pasażerokilometrów. Największy, bo sięgający 53,58%% udział w tym wyniku miało PKP Intercity. Kolejne miejsca zajmują Polregio 19% oraz Koleje Mazowieckie 8,5%.