Bez porozumienia ws. podwyżek w PKP Cargo

Bez porozumienia ws. podwyżek w PKP Cargo

Podpisaniem protokołu rozbieżności zakończyło się dzisiejsze spotkanie Zarządu PKP Cargo z przedstawicielami związków zawodowych.

Podpisanie protokołu kończy rokowania, a spór zbiorowy, zgodnie z przepisami Ustawy, przechodzi w etap mediacji.

Taki rozwój wydarzeń przewidywał Krzysztof Mamiński prezes PKP S.A. i przewodniczący RN przewoźnika, który podczas posiedzenia sejmowej komisji infrastruktury powiedział, że jest głęboko przekonany ze skuteczny dialog społeczny prowadzone przez nowy zarząd PKP Cargo pozwoli osiągnąć porozumienie.

– Nie liczyłbym na to porozumienie w dniu dzisiejszym ale możliwe przewidywanym terminie. Strony jak zawsze dbając o firmę i o jej wydźwięki i znaczenie społeczne i gospodarcze z pewnością nie będą podejmowały nieracjonalnych działań i zachowań – dodał prezes Mamiński.

Związki zawodowe oczekują wdrożenia z dniem 1 kwietnia 2022 r. podwyżki wynagrodzeń w wynagrodzeniu zasadniczym wysokości 600 zł dla pracowników wynagrodzony według z ZUZP oraz proporcjonalnej podwyżki dla pracowników wynagrodzony według wskaźnika.

Przewodniczący Rady Nadzorczej PKP Cargo podczas sejmowej komisji zwrócił uwagę, że kwota 600 zł w uposażeniu zasadniczym, przy średnich pochodnych w spółce sięgających 82% dałaby podwyżkę średnio przekraczającą 1160 zł.

– W innych grupach zawodowych pochodne przekraczają 100% a w jednej z grup zawodowych 132%. Wtedy ta podwyżka wynosiła 1500 zł – stwierdził Mamiński.

Przypomnijmy, że podczas poprzedniego spotkania stron, w dniu 12 kwietnia 2022 r.  nie doszło do podpisania żadnych dokumentów przez co związkowcy przez blisko 32 godziny zostali w siedzibie przewoźnika.

Dzień później Rada Nadzorcza PKP Cargo powołała powołała Pana Dariusza Seligę na stanowisko prezesa przewoźnika. Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy podjął wówczas decyzje o odłożeniu do dnia 27 kwietnia 2022 r. rozmów, po to aby nowy prezes zorientował się w możliwościach spółki. Dodatkowo,  w piątek 22 kwietnia 2022 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego powołano do zarządu przewoźnika Jacka Rutkowskiego, powierzając mu funkcję Członka Zarządu ds. Handlowych oraz Macieja Jankiewicza, powierzając mu funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych.

W 2021 r. przy przychodach na poziomie 3,127 mld zł, spółka zanotowała stratę netto w wysokości  223,3 mln zł. Z przedstawionych w sprawozdaniu danych dowiedzieliśmy się ile wyniosły wynagrodzenia i świadczenia dodatkowe Członków Zarządu i RN PKP Cargo w 2021 r.