Husarze otrzymają liczniki energii

Husarze otrzymają liczniki energii

PKP Intercity rozstrzygnęło postępowanie na dostawę urządzeń wchodzących w skład układu pomiarowo-rozliczeniowego, przeznaczonych do montażu w lokomotywach elektrycznych serii EU44.

Zamówienie dotyczyły 10 kompletów fabrycznie nowych urządzeń.  

W przetargu płynęła tylko jedna oferta, od firmy Sesto z Łodzi.  Co ciekawe, z tą samą firmą PKP Intercity w 2019 r. podpisało wartą 5,8 mln zł umowę na dostawę 316 urządzeń, z możliwością rozszerzenia zamówienia o kolejne 54 liczniki energii.

Montaż układów pomiarowo-rozliczeniowych w lokomotywach „Husarz” przewoźnik zapowiadał już w ogłoszonym w półzdzieraku postępowaniu świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej na cele trakcyjne wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej. Przypomnijmy, że jedyną ofertę złożyła PKP Energetyka.

Instalacja liczników energii to nie jedyna inwestycja przewoźnika w pojazdy serii  EU44. Cały czas trwa postępowanie na dostarczenie, zabudowa, uruchomienie oraz wdrożenie do eksploatacji pokładowych urządzeń ERTMS/ETCS poziomu 1 i 2 z wersją Baseline 3.4.0 lub nowszą wraz z systemem GSM-R. Termin składania ofert moji 30 grudnia 2022 r.