KŚ z jedną ofertą na dzierżawę ezt-ów

KŚ z jedną ofertą na dzierżawę ezt-ów

Koleje Śląskie otrzymały tylko jedną ofertę w podzielonym na dwa zadnia przetargu na dzierżawę elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Podobnie jak przed rokiem, także teraz przetarg został podzielony na dwa zadania obejmujące dzierżawę po dwa składy.

Przewoźnik chciał wydzierżawić pojazdy na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. z możliwością skorzystania z prawa opcji w zakresie przedłużenia okresu dzierżawy o kolejne 12 miesięcy.

Jedyną ofertę na dzierżawę dwóch pojazdów w wysokości 17 982 600 zł złożyła spółka Cargounit.

Na sfinansowanie zamówienia przewoźnik w sumie zamierzał przeznaczyć 18 406 950 zł brutto, po 9 203 475,00 zł brutto dla każdego z zadań.