PKP Intercity z ofertą na dostawę i dystrybucję energii trakcyjnej

PKP Intercity z ofertą na dostawę i dystrybucję energii trakcyjnej

PKP Intercity otrzymało jedną ofertę w przetargu na świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej na cele trakcyjne wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na okres dwóch lata z opcją na kolejne 12 miesięcy.

Na sfinansowanie zamówienia przewoźnik zamierza przeznaczyć kwotę 6 965 375 110,34 zł brutto razem z prawem opcji.

Co może pozytywnie zaskoczyć, oferta spółki PKP Energetyka z prawem opcji wyniosła 5 498 006 454,13zł brutto, a bez prawa opcji 3 547 100 938,15zł brutto.

Usługa kompleksowa świadczona będzie na potrzeby prowadzenia działalności przewozowej trakcją elektryczną w następujących kategoriach pociągów: pociągi kwalifikowane, pociągi pospieszne, pociągi służbowe, przewozy pojazdów trakcyjnych „luzem” oraz inne pociągi uruchamiane przez odbiorcę.

Prognozowaną wielkość zapotrzebowania PKP Intercity na Energię Trakcyjną w 2023 r. wynosi 733 426,81 MWh oraz 755 782,82 MWh w 2024 r.

PKP Intercity posiada 330 pojazdy trakcyjnych wyposażonych we wskaźniki pomiarowe. Dodatkowo 10 lokomotyw EU44 oraz sześć jednostek ED74 jest przewidziany do opomiarowania.

W tym przypadku rozliczenia będą odbywały się w oparciu o układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupie taryfowej Bt21L. W przypadku braku układów pomiarowo-rozliczeniowych, rozliczenia następują w oparciu o pracę przewozową w grupie taryfowej Bt21.

Dniem rozpoczęcia sprzedaży Energii Trakcyjnej i świadczenia usługi dystrybucji będzie 1 stycznia 2023 r.

Decyzję o ewentualnym skorzystaniu z prawa opcji PKP Intercity będzie musiało przekazać sprzedawcy w formie pisemnej nie później niż 1 kwietnia 2024 r.