Dworce Hel i Kuźnica (Hel) zostaną przebudowane

Dworce Hel i Kuźnica (Hel) zostaną przebudowane

PKP S.A. rozstrzygnęły postępowania na przebudowę dworców kolejowych Hel i Kuźnica (Hel). Spółka musiała sięgnąć głębiej  do kieszeni i zwiększyć budżet łącznie o 5,89 mln zł brutto.

Na przebudowę dworca Hel, kolejowa spółka zamierza przeznaczyć kwotę 5 499 237,31 zł brutto. Jedyną ofertę w kwocie 9 407 040 zł brutto złożyło konsorcjum firm w składzie: Sobin sp. z o.o. (lider konsorcjum) oraz Kamaro sp. z o.o. sp.k. (partner).

Na przebudowę dworca w Kuźnicy PKP S.A. zamierzały przeznaczyć 4 965 163,42 zł brutto. W tym postępowaniu wspomniane konsorcjom złożyło ofertę o wartości 7 049 130 zł brutto.

W obu przypadkach aby rozstrzygnąć postępowania PKP S.A. muszę zwiększyć finansowanie o 5 991 769,27 zł . Ostatecznie po przeprowadzonej licytacji elektronicznej spółka będzie musiała zwiększyć finansowanie o 5 894 599,27zł brutto.

Co ciekawe, w unieważnionych przetargach w 2021 r. różnica między budżetem a złożonymi ofertami była mniejsza i wyniosła łącznie 5,11 mln zł brutto.

Głównym założeniem przebudowy dworca Hel jest podniesienie atrakcyjności budynku dworca poprzez poprawę jego estetyki, poprawę bezpieczeństwa przebywania i użytkowania dworca, usprawnienie ruchu podróżnych, likwidację barier architektonicznych i poprawę dostępności pomieszczeń oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko. W czasie prac trwających do 60 tygodni, pasażerowie mają korzystać z dworca tymczasowego.

Prace przy dworcu w Kuźnicy zakładają zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych, z wózkami z dziećmi oraz z bagażem, poprawę warunków obsługi i odprawy podróżnych oraz osób pracujących w budynku poprzez zaprojektowanie nowego systemu informacji pasażerskiej,, poprawę estetyki dworca oraz terenu wokół oraz poprawę bezpieczeństwa użytkowania i przebywania na dworcu. Prace mają zostać wykonane w terminie do 52 tygodni od dnia zawarcia umowy.