Jest nowy przetarg na przebudowę dworca Hel [WIZUALIZACJE]

Jest nowy przetarg na przebudowę dworca Hel [WIZUALIZACJE]

PKP S.A. ogłosiły nowy przetarg na przebudowę dworca kolejowego Hel. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione z powody przekroczenia  budżetu.

Głównym założeniem projektu jest podniesienie atrakcyjności budynku dworca poprzez poprawę jego estetyki, poprawę bezpieczeństwa przebywania i użytkowania dworca, usprawnienie ruchu podróżnych, likwidację barier architektonicznych i poprawę dostępności pomieszczeń oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko.

Budynek po przebudowie będzie pełnił funkcje obsługi podróżnych oraz funkcje obsługi ruchu kolejowego. Układ wewnętrzny budynku zostanie dopasowany do nowego sposobu użytkowania na bazie istniejącej konstrukcji.

Na poziomie parteru zaprojektowano hol pełniący funkcję poczekalni, kasy biletowe wraz z zapleczem dla pracowników, dwie toalety: damska i męska – obie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenie gospodarcze.

W projekcie zakłada się estetyzację budynku dworcowego poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z wytycznymi konserwatora a przede wszystkim poprzez termomodernizację nową wyprawę elewacyjna w formie muru pruskiego. Założono zrównanie poziomów dachów i okapów bocznych skrzydeł oraz pokrycie oraz pokrycie wszystkich dachów dachówka ceramiczną.

Budynek dworca wybudowany został 1922 r. i jest objęty ochroną konserwatorską w formie wpisu do gminnej ewidencji zabytków.

Podczas prac pasażerowie będą korzystali z dworca tymczasowego.

Na oferty PKP S.A. czekają do dnia 25 kwietnia 2022 roku, do godziny 12:00. O wyborze wykonawcy zdecyduje cena.

Przypomnijmy, że w pierwszym postępowaniu PKP S.A. na sfinansowanie przebudowy dworca przeznaczyły 5 220 005,14 zł brutto a jedyną ofertę w kwocie 8 423 040,00 złożyła firma PBE Elbud z Gdańska.