PKP S.A. unieważniały przetargi na przebudowę dworców Hel oraz Kuźnica

PKP S.A. unieważniały przetargi na przebudowę dworców Hel oraz Kuźnica

Polskie Koleje Państwowe S.A. unieważniły dwa postępowania dotyczące modernizacji dworca kolejowego Hel oraz Kuźnica (Hel).  Stało się tak, ponieważ oferty przewyższały kwotę, którą kolejowa spółka zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Na sfinansowanie przebudowy dworca Hel, PKP S.A. przeznaczyły 5 220 005,14 zł brutto. Jedyną ofertę w kwocie 8 423 040,00 złożyła firma PBE Elbud z Gdańska.

Na sfinansowanie przebudowy dworca Kuźnica, kolejowa spółka przeznaczyła 4 503 552,90 zł brutto a oferty opiewały na kwoty od 6 410 760,00 zł (PBE Elbud z Gdańska) do 6 691 200,00 zł (MERX z Warszawy).

Głównym założeniem prac było odniesienie atrakcyjności budynków poprzez poprawę estetyki, bezpieczeństwa przebywania i użytkowania dworców poprzez likwidację barier architektonicznych i poprawę dostępności pomieszczeń oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko.