PLK: mobilizujemy PBDiM Mińsk Maz. do wypłaty zobowiązań wobec podwykonawców

PLK: mobilizujemy PBDiM Mińsk Maz. do wypłaty zobowiązań wobec podwykonawców

Zbuntowani podwykonawcy utrudniają wjazd na teren budowy łódzkiego tunelu. Oczekują zapłaty za swoją pracę. Po trwających przez cały dzień rozmowach główny wykonawca zadeklarował, że jeszcze dziś zostanie wystawiony pierwszy przelew, który umożliwi rozpoczęcie spłatę zaległości finansowych.

Aktualizacja 19:10

PKP Polskie Linie Kolejowe informują, iż w toku prowadzonych wzajemnych rozmów 10.06.2022r. między głównym wykonawcą (polską firmą Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w konsorcjum z Energopol – Szczecin S.A ) a podwykonawcami, zapadła deklaracja o wystawieniu płatności podwykonawcom. Główny wykonawca projektu pn. „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” tj. konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. i Energopol Szczecin S.A. zadeklarowało, że już w dniu dzisiejszym zostanie wystawiony pierwszy przelew, który umożliwi rozpoczęcie regulacji zaległości finansowych głównego wykonawcy.

Kolejna część rozmów zaplanowana jest na przyszły tydzień.

Aktualizacja 15:10

Jak poinformował Mateusz Szkudlarek z Radia ZET, podwykonawcy zablokowali ciężarówkami wyjazd z budowy ponieważ od marca nie dostają od głównego wykonawcy wynagrodzenia za swoją pracę.

Rafał Wilgusiak z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe poinformował, że zarządca infrastruktury reguluje wszystkie należne kwoty głównemu wykonawcy projektu pn. „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” tj. konsorcjum firm PBDiM Mińsk Mazowiecki i Energopol Szczecin zgodnie z zawartą umową oraz stosownie do wymogów wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, tj. w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.

– Zarządca infrastruktury zgodnie z prawem, tak szybko jak to jest możliwe reguluje uzasadnione roszczenia podwykonawców, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne w świetle przepisów powszechnie obowiązującego prawa, tj. w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych – dodaje Wilgusiak.

Jak dodaje nasz rozmówca, PLK pozostają w stałym kontakcie z wykonawcą oraz monitorują sytuację na placu budowy.

– Spółka wykorzystuje wszystkie możliwe kontraktowo działania, by egzekwować terminową realizację inwestycji. PLK nie mają żadnych zaległości wobec wykonawcy Jednocześnie mobilizujemy PBDiM Mińsk Mazowiecki do wypłaty zobowiązań wobec podwykonawców – zaznacza przedstawiciel spółki.

Przypomnijmy, że we wrześniu 2021 r. „Dziennik Łódzki” opisał problemy z zaległościami płatniczymi wobec podwykonawców zaangażowanych w prace. W rozmowie z gazetą dyrektor Despondi, spółki zaangażowanej przez Yorpol, podwykonawcę PBDiM Mińska Mazowieckiego, utrzywał, że zaległości na rzecz jego firmy sięgają kilkuset tysięcy zł.  Przedstawiciel Despondi poinformował, że dopiero po kontakcie dziennikarzy z PKP PLK na konto spółki wpłynęło 237 tys.

Sprawa zaległości była także przedmiotem interpelacji posła Krzysztofa Piątkowskiego. W udzielonej odpowiedzi Andrzej Bittel napisał, że do Ministerstwa Infrastruktury nie wpływały żadne sygnały o zaległościach i zatorach
płatniczych. Przedstawiciel resortu dodał, że pod koniec września 2021 r. przedstawiciele inwestora wzięli udział w spotkaniu podczas którego strony określiły wysokość należności nieuiszczonej przez Yorpol na rzecz Despondi.

Dodatkowo wiceminister infrastruktury poinformował, że w połowie października 2021 r. generalny wykonawca uregulował należność dla Despondi w kwocie wyczerpującej roszczenia w zakresie wynagrodzenia należnego spółce.